Αποστολή email:    "«Ελεύθερη πτώση» στο Χρηματιστήριο"