Αποστολή email:    "Επιασε ψάρι... 85 κιλών στη λίμνη Τριχωνίδα"