Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει:Στηρίξεις κ αντιστάσεις..."