Αποστολή email:    "Τη Δευτέρα επισήμως η έξοδος από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος"