Αποστολή email:    "Υποχώρησε ο Ολυμπιακός στη λίστα UEFA"