Αποστολή email:    "Υπέρταση: Ο αποτελεσματικότερος τρόπος να την προλάβετε"