Αποστολή email:    "Η Google προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του προστίμου των €2,4 δισ."