Αποστολή email:    "Το Youtube άλλαξε λογότυπο -Μετά από 12 χρόνια"