Αποστολή email:    "ΙΣΑ: Καταρρέει προτού ξεκινήσει το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας"