Αποστολή email:    "Εύκαπτες μπαταρίες που μπορούν να τροφοδοτηθούν με... ιδρώτα"