Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Υψηλά 26 μηνών"