• TwitterFacebookRss feed

ΕΧΑΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,05 και επιστροφή κεφαλαίου €0,11 ενέκρινε η ΓΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η 18η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας.

 

 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 36.425.752 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 60,4% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

 

H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης ως εξής:

 

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

 

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018) και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

 

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 5η Ιουνίου και 6η Ιουνίου 2019, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.

 

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

 

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

 

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

 

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

 

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» με ΑΜΣΟΕΛ 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019) καθώς και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού και όρισαν την αμοιβή της στο ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ορίσθηκε σε ευρώ 10.000, πλέον ΦΠΑ.

 

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν το θέμα και εξέλεξαν τα πιο κάτω δέκα τρία (13) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, με τετραετή θητεία:

 

Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνο Βασιλείου
Γεώργιο Δουκίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννη Εμίρη
Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σοφία Κουνενάκη -Εφραίμογλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ιωάννη Κυριακόπουλο
Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Σωκράτη Λαζαρίδη
Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξιο Πιλάβιο
Γεώργιο Χαντζηνικολάου
Νικόλαο Χρυσοχοΐδη

 

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο (Πρόεδρο), Γεώργιο Δουκίδη και Αδαμαντίνη Λάζαρη.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους. Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

 

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού, ως προτάθηκε στο Σώμα. Περαιτέρω, εξουσιοδότησαν τον κ. Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να υποβάλει το κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση προς έγκριση στην αρμόδια αρχή.

 

Η διανομή μερίσματος από την ΕΧΑΕ 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ.4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Μαΐου 2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

 

Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 65 του ν. 4603/2019 ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% (0,005 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή.

 

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 (αποκοπή Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

 

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2019.


Κέρδος online   31/5/2019 8:15

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: