Λαικό Λαχείο

Στη σημερινή (50η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, κληρώθηκε ο αριθμός 30782.
Τρίδυμος Λαχνός
Σειρά Αριθμός Στχ. Κέρδος Φόρος Καθαρό
--------------------------------------------------------------------
4, 30782, Α , 500.000,00, 49.990,00, 450.010,00
4, 30782, Β+Γ+Δ+Ε, 140.000,00, 13.960,00, 126.040,00
5, 30782, Α-Ε , 175.000,00, 17.450,00, 157.550,00
3, 30782, Α-Ε , 175.000,00, 17.450,00, 157.550,00
Σε όλες τις άλλες σειρές, 75.000,00, 7.450,00, 67.550,00
Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός Κέρδος Φόρος Καθαρό
----------------------------------------------------------
70679, 10.000,00, 950,00, 9.050,00
6595, 5.000,00, 450,00, 4.550,00
2588, 1.000,00, 50,00, 950,00
13340, 1.000,00, 50,00, 950,00
18679, 1.000,00, 50,00, 950,00
22722, 1.000,00, 50,00, 950,00
25506, 1.000,00, 50,00, 950,00
35377, 1.000,00, 50,00, 950,00
39755, 1.000,00, 50,00, 950,00
41474, 1.000,00, 50,00, 950,00
46652, 1.000,00, 50,00, 950,00
53539, 1.000,00, 50,00, 950,00
57756, 1.000,00, 50,00, 950,00
60905, 1.000,00, 50,00, 950,00
66212, 1.000,00, 50,00, 950,00
73580, 1.000,00, 50,00, 950,00
77826, 1.000,00, 50,00, 950,00
Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός Κέρδος
------------------------
89, 350,00
700, 500,00
1777, 350,00
3449, 350,00
3780, 350,00
4601, 350,00
5412, 500,00
6163, 350,00
6724, 350,00
6976, 350,00
7447, 350,00
8168, 350,00
8829, 500,00
9580, 350,00
10461, 500,00
11008, 350,00
12769, 350,00
13921, 350,00
14672, 350,00
15453, 500,00
15974, 350,00
16055, 350,00
16336, 350,00
16907, 500,00
17738, 350,00
19130, 350,00
19881, 350,00
20612, 500,00
20789, 500,00
21550, 350,00
22261, 350,00
23443, 350,00
23924, 350,00
24595, 350,00
26157, 350,00
26628, 350,00
27239, 500,00
27790, 350,00
28558, 500,00
29421, 350,00
30772, 350,00
31532, 350,00
32283, 350,00
33034, 500,00
33785, 350,00
34556, 350,00
36168, 350,00
36789, 500,00
37740, 350,00
38461, 350,00
39133, 350,00
40177, 350,00
40769, 350,00
40793, 350,00
42265, 350,00
42746, 500,00
43357, 350,00
44048, 350,00
44759, 500,00
45440, 350,00
45971, 350,00
47423, 350,00
48234, 350,00
48815, 500,00
49706, 350,00
50487, 500,00
51274, 350,00
51705, 350,00
52416, 500,00
52627, 350,00
53298, 350,00
54460, 350,00
55011, 350,00
55562, 350,00
55973, 500,00
56464, 350,00
57135, 350,00
58677, 350,00
59918, 350,00
61676, 350,00
62457, 350,00
63168, 500,00
63829, 350,00
64660, 350,00
65461, 350,00
66923, 350,00
67674, 350,00
68405, 350,00
69086, 500,00
69137, 350,00
70648, 350,00
70826, 350,00
71567, 350,00
72138, 500,00
72749, 350,00
74121, 350,00
74852, 350,00
75633, 350,00
76384, 500,00
77135, 350,00
78577, 350,00
79458, 350,00
Αριθμός Πρόσθετης Κλήρωσης:
α) Από 40,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 82
β) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 2
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 30000 έως 30999, από 70000 έως
70999 και από 6000 έως 6999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006.


Κέρδος