• TwitterFacebookRss feed

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις.


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
21/07/2006


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
21. 07. 2006
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Στο πλαίσιο του διενεργούμενου από την εταιρεία μας προγράμματος αγοράς ιδίων
μετοχών και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Κανονισμού ΕΚ 2273/2003, η εταιρία
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ενημερώνει ότι ενόψει της χαμηλής ρευστότητας
της σχετικής αγοράς, προτίθεται να διενεργήσει κατά το χρονικό διάστημα από 21
Ιουλίου έως 27 Ιουλίου 2006 αγορές καθ� υπέρβαση του ορίου 25% του μέσου
ημερήσιου όγκου συναλλαγών, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
ίδιου άρθρου. Οι αγορές δεν θα υπερβούν σε καμία περίπτωση το 50% του ημερήσιου
όγκου.
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πούλησε το
σύνολο της συμμετοχής που κατείχε (0,84%) στην εταιρεία CLUB HOTEL ΚΑΖΙΝΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ, έναντι τιμήματος Euro 4,7 εκ.
EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Γνωστοποιείται ότι στις 31/01/2006 η "EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ." ολοκλήρωσε
με την αρ. Κ2 - 1165/31/01/2006 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης τη
συγχώνευση με απορρόφηση της τελούσας υπό εκκαθάριση "MARFIN GLOBAL INVESTMENTS
A.E.E.X.", με ισολογισμό Μετασχηματισμού την 30/06/2005. Στα στοιχεία και
πληροφορίες της περιόδου από 01/01/20006 έως 31/03/2006 που δημοσίευσε η
εταιρία στις 28/04/2006,στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιλήφθησαν και τα
αποτελέσματα της περιόδου 01/07/2005 έως 31/01/2006 της απορροφώμενης εταιρίας
"MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X.". Μετά την από 17-07-2006 επιστολή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρία μας λανθασμένα συμπεριέλαβε στην
κατάσταση αποτελεσμάτων της 31-03-2006 τα αποτελέσματα της συγχωνευθείσας
εταιρίας "MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X." της περιόδου
01-07-2005/31-12-2005, το Δ.Σ. της εταιρίας κατήρτισε και ενέκρινε στις
20-07-2006 τα αναμορφωμένα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και τις αναμορφωμένες
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου
2006 (1.1.2006-31.3.2006). Στα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της
περιόδου 01/01 - 31/03/2006 περιλαμβάνονται πλέον μόνο τα αποτελέσματα της
περιόδου 01/01/2006 έως 31/01/2006 της απορροφώμενης εταιρίας "MARFIN GLOBAL
INVESTMENTS A.E.E.X.". Τα αποτελέσματα (ζημιές) μετά από φόρους της
απορροφώμενης εταιρίας "MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X.", για την περίοδο
01/01/2006 - 31/01/2006 ανήλθαν στο ποσό των Euro 9.772,42. Από την αναμόρφωση
αυτή προέκυψε αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων (κέρδη) περιόδου μετά από φόρους
της 31.03.2006 συνολικού ποσού Euro 73.169,65 δηλαδή διαμορφώθηκαν στο συνολικό
ποσό των Euro 1.121.755,71 αντί των Euro 1.048.586,06. Επιμέρους ποσά στην
κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01.2006-31.03.2006 που αναμορφώθηκαν ήταν
τα εξής: Ακαθάριστα έσοδα διαχ/σης: Euro 1.782.910,13 αντί Euro 1.975.153,47.
Δαπάνες διαχ/σης χαρτ/κίου: Euro 514.018,76 αντί Euro 701.630,67. Μικτό
αποτέλεσμα (κέρδη): Euro 1.268.891,37 αντί Euro 1.273.522,80. ’λλα έσοδα
εκμετάλλευσης: Euro 10.200,48 αντί Euro 8.519,42. Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας: Euro 136.852.15 αντί Euro 203.497,91. Κέρδη περιόδου προ φόρων:
Euro 1.142.239,70 αντί Euro 1.078.544,31. Φόρος εισοδήματος: Euro 20.483,99
αντί Euro 29.958,25. Καθαρά κέρδη περιόδου μετά από φόρους ανά μετοχή Euro
0,1055 αντί Euro 0,0987. Στην κατάσταση μεταβολής καθαρής θέσης της περιόδου
01.01.2006-31.03.2006 τα ποσά που αναμορφώθηκαν ήταν τα εξής: Κέρδη περιόδου
μετά από φόρους Euro 1.121.755,71 αντί Euro 1.048.586,06 και διαγράφηκαν οι
ζημιές περιόδου 01-07-2005/31-12-2005 μετά από φόρους της απορροφώμενης
εταιρείας "MARFIN GLOBAL INVESTMENTS A.E.E.X." Euro 73.169,65. Η καθαρή θέση
της εταιρείας δεν μεταβλήθηκε. Τέλος στην κατάσταση των ταμιακών ροών περιόδου
01.01.2006-31.03.2006 αναμορφώθηκαν τα εξής ποσά: Κέρδη περιόδου πρό φόρων:
Euro 1.142.239,70 αντί Euro 1.078.544,31. Προβλέψεις: Euro 1.696,07 αντί Euro
2.000,00. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις: Euro 8.519,42 αντί Euro 0,00.
Αύξηση /μείωση υποχρεώσεων: Euro 489.959,06 αντί Euro 498.782,41. Οι παραπάνω
τροποποιήσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά στις επαναδημοσιευμένα στοιχεία και
πληροφορίες της περιόδου από 01/01/2006 έως 31/03/2006 στη σημείωση 2, η οποία
επαναδημοσίευση θα γίνει στις 21/07/2006 στην εφημερίδα "ΗΜΕΡΗΣΙΑ". Τέλος τα
αναμορφωμένα στοιχεία και πληροφορίες καθώς και οι αναμορφωμένες ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2006 έως 31/03/2006 θα αναρτηθούν
από την 21/07/2006 στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
21. 07. 2006
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20/07/2006
πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην έδρα
της εταιρείας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι. Στη Γενική Συνέλευση
παρευρέθηκαν 13 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 2.278.679
μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 6.722.100, ήτοι ποσοστό 33,89% του
συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι εξής: 1)
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2005 -
31.12.2005. 2) Δεν έγινε διανομή κερδών καθώς η εταιρεία κατά την περίοδο αυτή
παρουσίασε ζημίες. 3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο
ορκωτός ελεγκτής - λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο
01.01.2005 - 31.12.2005. 4) Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2006 ο κ.
Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 11851 και αναπληρωματικός ο κ. Βασίλειος
Καζάς, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 13281 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 και ορίστηκε η αμοιβή αυτών.
Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορηγηθείσα στους ελεγκτές αμοιβή
για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005. 5) Εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του
Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.07.2005 - 31.12.2005 και 01.01.2006 -
30.06.2006 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.
6) Αποφασίστηκε όπως η επωνυμία της εταιρείας μεταβληθεί σε ΕΛΒΙΕΜΕΚ Αξιοποίηση
Ακινήτων - Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε. και τροποποιηθεί σχετικά το άρθρο 1 παρ. 1
του Καταστατικού. 7) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία,
ήτοι έως 19/07/2011, το οποίο απαρτίζουν οι κάτωθι: Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς
του Δημητρίου (εκτελεστικό μέλος), Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου, (εκτελεστικό
μέλος), Στυλιανός Παπαδόπουλος του Βασιλείου (εκτελεστικό μέλος), Αυγουστής
Αυγουστάκης του Γεωργίου (μη εκτελεστικό μέλος), Φωτεινή Μπιλλήρη του Χαριλάου
(εκτελεστικό μέλος), Ευάγγελος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου (ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος) και Αγλαΐα Σκλάβη του Ιωάννη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος). Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
ελήφθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους, οι οποίοι κατείχαν
2.278.679 μετοχές της εταιρείας, εκπροσωπώντας το 33,89% του μετοχικού
κεφαλαίου.
VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Η εταιρεία VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει την
εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και την ανασύνθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου,
το οποίο θα συνεχίσει την διοίκηση της εταιρείας μέχρι την λήξη της θητείας του
ήτη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2008 (30.12.2008) και
ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Κωνσταντίνος Πηλαδάκης του Εμμανουήλ & της
Μαργαρίτας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Παναγιώτης Καλκάκος του Γεωργίου
και της Δήμητρας, μέλος. 3) Σαββούλα Παλαιοδήμου του Αθανασίου και της ’ννας,
μέλος. 4) Νικόλαος Φιλίππου του Αναστασίου και της Ελένης, μέλος, μη
εκτελεστικό και ανεξάρτητο, κατά την έννοια των άρθρων 3 & 4 του ν. 3016/2002.
5) Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Δημητρίου και της Μαρίας, μέλος, μη εκτελεστικό
και ανεξάρτητο, κατά την έννοια των άρθρων 3 & 4 του ν. 3016/2002. Το ανωτέρω
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει εκλεγεί δυνάμει της από 30.12.2003 απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για να διοικήσει την
εταιρεία για πέντε έτη, ήτοι από την ημερομηνία νομίμου συγκροτήσεώς του
(30.12.2003) και μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική
Συνέλευση του έτους 2008, θα διοικήσει την Εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας
του υπό την ανωτέρω νέα σύνθεσή του, όπως προέκυψε μετά την εκλογή του κ.
Μιχαλόπουλου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του. Την εταιρεία
εκπροσωπεί και δεσμεύει κατά τα ειδικώτερα αναφερόμενα στο άνω πρακτικό του ΔΣ
ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Πηλαδάκης του Εμμανουήλ.
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.
21. 07. 2006
Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.
Σε απάντηση της από 19/7/2006 επιστολής του Χ.Α., σχετικά με τα δημοσιεύματα
των εφημερίδων ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΚΕΡΔΟΣ, της 19ης Ιουλίου 2006, στα οποία
σχολιάζονται τα αναφερθέντα από την Διοίκηση της εταιρίας κατά την ετήσια
τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σχετικά με την σκοπούμενη συνεργασία
της εταιρίας με τον όμιλο εταιριών ΣΑΟΣ FERRIES, η εταιρία ενημερώνει επισήμως
για τα εξής: 1) Πράγματι η νέα Διοίκηση της εταιρίας μας επιθυμεί την
συνεργασία της εταιρίας μας με τον όμιλο εταιριών ΣΑΟΣ FERRIES, από την οποία
προσδοκά οικονομικά οφέλη για την εταιρία και κατ� επέκταση για τους μετόχους
της. 2) Στόχος της σκοπούμενης συνεργασίας είναι: α) η ενδυνάμωση της
δραστηριότητας της εταιρίας μας στο χώρο των κατασκηνώσεων με την αξιοποίηση
του προσωπικού αλλά και του πελατολογίου του ομίλου εταιριών ΣΑΟΣ FERRIES, β) η
επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας και σε άλλους τομείς, π.χ. ακτοπλοΐα,
ανάπτυξη τουριστικών δράσεων κλπ, με στόχο την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών
της και την επιστροφή της στην κερδοφορία, που θα έχει ως συνέπεια την έξοδο
από την κατηγορία των μετοχών «υπό επιτήρηση». 3) Η εταιρία μας, απηχώντας τις
απόψεις των νέων βασικών της μετόχων, Μελίνας, Μαρίας και Ελένης Μανούση του
Φωτίου, σας είχε γνωστοποιήσει την ανωτέρω πρόθεσή της, ήδη από την 15-05-2006,
με το απαντητικό έγγραφό της στην υπ� αριθμ. 1.966/15-5-2006 επιστολή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την εταιρίας μας. 4) Προς το παρόν η διοίκηση της
εταιρίας μας διερευνά, μέσω των εντεταλμένων προς τούτο νομικών της συμβούλων,
τη νομική μορφή που μπορεί να λάβει η σκοπούμενη συνεργασία με τον όμιλο
εταιριών ΣΑΟΣ FERRIES. Επίσης διερευνά σε συνεργασία με αρμόδιες εποπτικές
αρχές τη νομιμότητα και τη δυνατότητα έγκρισης της σκοπούμενης συνεργασίας. 5)
Επίσης η εταιρία μας διερευνά, μέσω των εντεταλμένων προς τούτο
χρηματοοικονομικών της συμβούλων, με γνώμονα πάντοτε τα οικονομικά συμφέροντα
τα δικά της και των μετόχων της, τη σκοπιμότητα της σκοπούμενης συνεργασίας και
τα οφέλη που είναι δυνατόν να προκύψουν αλλά και τις πιθανές αρνητικές
επιπτώσεις. 6) Επειδή η ανωτέρω σκοπούμενη συνεργασία της εταιρίας μας με τον
όμιλο εταιριών ΣΑΟΣ FERRIES τελεί υπό διερεύνηση και η διοίκηση της εταιρίας
δεν έχει λάβει ακόμα καμία οριστική απόφαση ούτε για την οριστική
πραγματοποίησή της ούτε πολύ περισσότερο για το είδος της και για την
ενδεχόμενη νομική μορφή της (π.χ. συγχώνευση, παράλληλη δραστηριότητα κλπ), δεν
έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε στο επενδυτικό κοινό καμία περαιτέρω
πληροφορία, καθόσον οτιδήποτε αναφερθεί πέραν των ανωτέρω προθέσεών μας υπάρχει
κίνδυνος να αποδειχθεί ανακριβές. 7) Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας,
συμμορφούμενη με τις υποχρεώσεις της εκ της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, θα
ενημερώσει προσηκόντως τόσο τις αρμόδιες αρχές όσο και το επενδυτικό κοινό
αμέσως μόλις λάβει τις τελικές της αποφάσεις για την πραγματοποίηση ή μη της
συνεργασίας με τον όμιλο εταιριών ΣΑΟΣ FERRIES καθώς και την τυχόν
επιλεχθησόμενη νομική μορφή της.
ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E.
21. 07. 2006
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85, καθώς και της κείμενης χρηματιστηριακής
νομοθεσίας, η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 11:00 π.μ., στο κτίριο όπου
στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο
Περιστέρι, σύμφωνα με την από 30/6/2006 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 10,8213% (ήτοι 2.236.000 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με αριθμό παρισταμένων μετόχων τέσσερις -4-) επί
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης. Θέμα 1ον: H Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες), της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 έως
31 Δεκεμβρίου 2005 βάσει Δ.Π.Χ.Π. (IFRS), μετά των σχετικών Εκθέσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λόγω μή ύπαρξης κερδών
αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2005. Θέμα 2ον: H
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε
ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας
και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες), για την χρήση από
1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. Θέμα 3ον: Ομόφωνα και παμψηφεί
εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως
31 Δεκεμβρίου 2005. Θέμα 4ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της
χρήσης 2006, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα
καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ. Θέμα 5ον: Η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ενέργειες της Διοίκησης για την αντιμετώπιση
περίπτωσης εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20. Συγκεκριμένα όπως
σμηειώθηκε, η εταιρεία είχε ενισχύσει τα περασμένα χρόνια σημαντικά τις
θυγατρικές εταιρείες του κλωστοϋφαντουργιοκύ τομέα, αλλά οι συμμετοχές της
αυτές, λόγω αφενός μεν της μεγάλης πτώσης του Χρηματιστηρίου, αφετέρου δε της
κρίσης στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, που αποτελεί την βασική συμμετοχή
της, δεν ήταν οι αναμενόμενες με αποτέλεσμα τη σημανιτκή μείωση της Καθαράς
Θέσης. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής,
μελετά τρεις ουσιαστικά δυνατότητες και συγκεκριμένα: την ερίπτωση αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, την περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και την
περίπτωση αύξησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και εν προκειμένω των
συμμετοχών, η οποία θα αποκαταστήσει τη σχέση της καθαρής θέσης προς το
μετοχικό κεφάλαιο. Παράλληλα, επιδιώκεται η διάθεση της συμμετοχής στην
ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΞΤΕ, τα έσοδα της οποίος προορίζονται για τη μείωση του τραπεζικού
δανεισμού. Θέμα 6ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Τέλος, ο Πρόεδρος
αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την αντιμέτωπιση των
προβλημάτων των θυγατρικών εταιρειών του κλωστοϋφαντουργικού τομέα, τόνισε
μεταξύ των άλλων ότι η έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου από τις κύριες
πιστώτριες Τράπεζες, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις
τον Μάρτιο του 2006, πέραν των άλλων προβλέπει και την συγχώνευση με απορρόφηση
των Εταιρειών FANCO A.E., ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. και GALLOP Α.Ε.Β.Ε. από την
θυγατρική Εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ. Επίσης προβλέπει ότι, μετά την ολοκλήρωση
της συγχώνευσης και της κεφαλαιακής ενίσχυσης της προκύπτουσας Εταιρείας, με
έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ή/και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
θα πραγματοποιηθεί συνολική αναδιάρθρωση, σε μακροπρόθεσμη βάση, των δανείων
της νέας Εταιρείας ύψους μέχρι 140 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά
την ΚΛΩΝΑΤΕΞ, ολοκληρώθηκε η μεταφορά του προσωπικού στις θυγατρικές Εταιρείες
και σταμάτησαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες διαχειρίσεως, στα πλαίσια της
προετοιμασίας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Έτσι σήμερα, η
Εταιρεία λειτουργεί ως αμιγώς Εταιρεία συμμετοχών χωρίς άλλη επιχειρηματική
δραστηριότητα.


VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Η Διοίκηση της εταιρείας VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ανακοινώνει την ανάληψη των καθηκόντων της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών,
από την κα Σαββούλα Παλαιοδήμου του Αθανασίου μεταβατικώς και μέχρι την
πρόσληψη νέου Οικονομικού Διευθυντού.
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Ανακοινώνεται ότι οι εταιρείες IBERDROLA S.A. και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διϋλιστήρια
Κορίνθου Α.Ε., συμφώνησαν να συνεργασθούν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Πρώτο στάδιο της συνεργασίας είναι η από κοινού συμμετοχή τους στον διαγωνισμό
του Διαχειριστoύ Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
(ΔΕΣΜΗΕ) για ανάπτυξη ηλεκτροπαραγωγής με αεριοστρόβιλους στη Νότια Ελλάδα μέσω
της εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., που έχει τις απαιτούμενες άδειες.
FINTEXPORT Α.Ε.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
H FINTEXPORT ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της εξ
αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουλίου
2006, θα προβεί σε διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 ύψους ευρώ 0,008 ανά
μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της
Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 25ης
Ιουλίου 2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.
Από την Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2005. Ημερομηνία
έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2006. Το μέρισμα θα
καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 2.8.2006 μέχρι και 30.12.2011 από την
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των
χειριστών στο Σ.Α.Τ., για όσους εκ των δικαιούχων έχουν παράσχει στους
χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία
διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του
Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG
Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των δικαιούχων δεν έχουν παράσχει στους
χειριστές τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης, ή τηρούν
τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους ή σε μερίδες μη
εμφανισθέντων επενδυτών. 3. Για όσους εκ των δικαιούχων μετόχων δεν καταστεί
δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η είσπραξη του μερίσματος μέσω των χειριστών
τους, σύμφωνα με την περίπτωση 1 ανωτέρω, θα είναι δυνατή η είσπραξη του
μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias
A.E. μέχρι την 30.12.2011. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και
3 θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του
δικαιούχου Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με
την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του
δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη
Αρχή και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ
(Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Για περισσότερες πληροφορίες οι
κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
της Εταιρείας στο τηλ. 210 8145310. Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός
5ετίας παραγράφονται και περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
FOLLI - FOLLIE A.B.E.E.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Η εταιρεία FOLLI FOLLIE ABEE ανακοινώνει, κατ' άρθρο 279 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της της 30ης Ιουνίου 2006, το μέρισμα για τη χρήση 2005
ανέρχεται σε 0,26 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι
κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών της 21ης Ιουλίου 2006. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η
Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2006. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της
εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στην 1η Αυγούστου 2006 από την
πληρώτρια τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών
στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του
Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας
Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους
στο Σ.Α.Τ. 3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους,
δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του
μερίσματος από την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2006, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων
της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.". Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3
περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31-12-2006 και πραγματοποιείται με την
κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδα Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την
επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31-12-2006) η
πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της "FOLLI
FOLLIE ABEE" στη διεύθυνση 23o χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 145 65 Αγ.
Στέφανος, τηλ. 210 6241000. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας (κα Νιώτη Ειρήνη, τηλ.
210-6241244).
FINTEXPORT Α.Ε.
21. 07. 2006
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται από την FINTEXPORT ΑΕ ότι κατά την εξ αναβολής Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε την 20η Ιουλίου 2006 και ώρα
13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον ’γιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ.
21, παρευρέθηκαν 21 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν
5.913.817 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.326.648 μετοχών ήτοι ποσοστό
80,72% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε
ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις: 1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
της εταιρείας χρήσεως 2005 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος ποσού 0,008
ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της
Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 25ης
Ιουλίου 2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.
Από την Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο
Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2005. Ημερομηνία
έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2006. Το μέρισμα θα
καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 2.8.2006 μέχρι και 30.12.2011 από την
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους: α. Μέσω των
χειριστών στο Σ.Α.Τ., για όσους εκ των δικαιούχων έχουν παράσχει στους
χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία
διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του
Κανονισμού του Κ.Α.Α. β. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG
Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των δικαιούχων δεν έχουν παράσχει στους
χειριστές τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης, ή τηρούν
τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους ή σε μερίδες μη
εμφανισθέντων επενδυτών. γ. Για όσους εκ των δικαιούχων μετόχων δεν καταστεί
δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η είσπραξη του μερίσματος μέσω των χειριστών
τους, σύμφωνα με την περίπτωση 1 ανωτέρω, θα είναι δυνατή η είσπραξη του
μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias
A.E. μέχρι την 30.12.2011. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις β και
γ θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του
δικαιούχου Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με
την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του
δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη
Αρχή και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ
(Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). 3. Απαλλαγή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2005. 4. Έγκριση και προέγκριση
αποζημιώσεων, εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του υπάρχοντος, το
οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2009 ή εν πάση περιπτώσει
μέχρι εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως εξής: 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 2. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ, 3. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 4. ΔΑΠΟΛΑΣ
Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ, 5. ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 6. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 7.
ΜΑΚΡΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 9. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ Γ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Εξ ων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Αθανάσιος
Αρβανίτης και Αντώνιος-Ιωακείμ Δαπόλας. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού
ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική
χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές
της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORTON Α.Ε. με
Α.Μ. 127 και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
κ. Κων/νος Σωτήρης του Ανδρέα (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) και β) ως αναπληρωματικός
ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου
(Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13281).
ΕΒΙΚ Α.Ε.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Η Εταιρεία ΕΒΙΚ ΑΕ, ανακοινώνει ότι ο κος Πέτρος Κυριακίδης, προέβη στην
ακόλουθη ανακοίνωση: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ "ΕΒΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" (δ.τ "ΕΒΙΚ A.E.") ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ,
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΕΒΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ,
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ Euro 4,00 ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ (σύμφωνα με το νόμο 3461/2006). Ανακοινώνεται ότι, στις 20 Ιουλίου 2006,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, κατ� άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, το
Πληροφοριακό Δελτίο επί της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (η "Δημόσια
Πρόταση"), που ο κος Πέτρος Κυριακίδης του Γεωργίου (ο "Προτείνων") είχε
απευθύνει, στις 7 Ιουλίου 2006, προς τους μετόχους της "ΕΒΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" (η "ΕΒΙΚ Α.Ε."),
ακολούθως δε, κατά την ίδια ημερομηνία, είχε υποβάλλει προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και είχε κοινοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΙΚ Α.Ε.,
με παράλληλη ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της
8ης Ιουλίου 2006 και στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου. 1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα
διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι
υποκαταστήματα της "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε." (ο "Διαχειριστής"), από τις 25
Ιουλίου 2006 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας
Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης οι μέτοχοι θα μπορούν να λαμβάνουν
αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και από τον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας
Πειραιώς. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας
Πρότασης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και εντός των
πλαισίων του νόμου 3461/2006, ο Προτείνων προσφέρεται να αγοράσει το σύνολο των
κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της ΕΒΙΚ Α.Ε. (οι "Προσφερόμενες
Μετοχές"), έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς, ίσου με 4,00 Ευρώ εκάστη (1),
εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως προσφερόμενη, κοινή, ονομαστική, μετά
ψήφου Προσφερόμενης Μετοχής. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, διαρκούσης της
Δημόσιας Πρότασης, δεν προτίθεται να αγοράζει, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών
μετοχές της ΕΒΙΚ Α.Ε.. 3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει
από τις 25 Ιουλίου 2006 έως και τις 22 Αυγούστου 2006, κατά τη λήξη των
εργασίμων ωρών του Διαχειριστή μετά του κοινού. 4. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ: Ο Προτείνων θα
καταβάλει, τοις μετρητοίς το ποσό των 4,00 Ευρώ (το "Τίμημα"), για την αγορά
εκάστης (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως Προσφερόμενης Μετοχής. Εκ του
Τιμήματος, θα αφαιρεθούν τα κατά νόμο βαρύνοντα τους αποδεχόμενους μετόχους
ποσά, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στην παράγραφο
2.16 του Πληροφοριακού Δελτίου. 6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Το
αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών
από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006. Η
μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του
Τιμήματος προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός έξι (6)
εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και τις 30
Αυγούστου 2006. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεν
προτίθεται να επιδιώξει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου,
μετοχών έκδοσης της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. H παρούσα Ανακοίνωση
δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του εγκριθέντος Πληροφοριακού Δελτίου, στο
οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται και να αναγιγνώσκουν
προσεκτικά. Η παρούσα Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα,
τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια
Πρόταση δεν απευθύνεται καθ� οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως),
αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους
νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή
της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε
εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.
ALPHA BANK Α.Ε.
21. 07. 2006
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 22.5.2006 μέχρι και 20.7.2006
προέβη στην απόκτηση 6.000.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσεως Ευρώ 19,21
ανά μετοχή. Η αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 16.5.2006
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, σε εφαρμογή της από 18.4.2006
αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, με την οποία
εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν.
2190/1920, ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 3% του εκάστοτε καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατείχε η Τράπεζα την
20.7.2006 ανήρχετο σε 17.757.796, ήτοι 4,36% του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Η εταιρεία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με την από 23/03/06
διευκρινιστική οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων Α.Π. 118
και την από 24/03/06 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31/12/2005 έχει γίνει επαναδιατύπωση
μεγεθών προηγουμένων περιόδων. Αυτή σχετίζεται με την πραγματοποίηση
αναλογιστικής μελέτης για το υπολογισμό της πραγματοποιούμενης πρόβλεψης για
την αποχώρηση του προσωπικού. Η επαναδιατύπωση αυτή επιδρά στις δημοσιευμένες
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 2005 και αναλύεται λεπτομερώς στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 31/12/2005 που είναι αναρτημένες στον δικτυακό
τόπο της εταιρείας (www.marac.gr).
KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Η KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του
Νόμου 3340/2005 γνωστοποιεί ότι, την 20/07/2006, ο μέτοχος και Διευθυντής
Εργοστασίων της KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. κος. Κουκούντζος Κωνσταντίνος του
Νικολάου, προέβη στην αγορά 284 ονομαστικών μετοχών της KLEEMANN HELLAS
Α.Β.Ε.Ε. αξίας Euro 1.683,56.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Aνενεργή καθίσταται η Δημόσια Πρόταση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ για τις μετοχές της
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μετά από αρνητική απάντηση στο αίτημα της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ για χορήγηση σχετικής άδειας από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η "Τράπεζα Κύπρου") ανακοινώνει ότι
σήμερα 21 Ιουλίου 2006 έλαβε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αρνητική
απάντηση στο αίτημά της για χορήγηση άδειας επένδυσης σε ποσοστό 40% έως και
100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Με την
απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η οποία είναι οριστική, ματαιώνεται η
προβλεπόμενη αίρεση στον όρο 2.14 (Α) (β) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Πληροφοριακού Δελτίου για τη Δημόσια Πρόταση της
Τράπεζας Κύπρου για τις μετοχές της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., και
κατά συνέπεια η εν λόγω Δημόσια Πρόταση καθίσταται ανενεργή.
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ενημερώνει
το επενδυτικό κοινό ότι με την Απόφαση 429/12.7.2006 του Γενικού Διευθυντή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίστηκε: 1. Η χορήγηση άδειας στην ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ για τη διενέργεια της
εκποίησης 2 μετοχών που αποτελούν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα, τα οποία
προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, που είχε αποφασίσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρίας την 8.11.2005. 2. Ο διορισμός της εταιρείας Π & Κ ΑΧΕΠΕΥ
ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης
των συγκεκριμένων μετοχών. 3. Η εκποίηση των μετοχών θα διενεργηθεί στις 25
Ιουλίου 2006, ημέρα Τρίτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου. Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών, όπως έχει
οριστεί από την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη από την
εκποίηση τιμή κλεισίματος της μετοχής σε ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις
εκατό (5%). 4. Το Μέλος οφείλει αυθημερόν να ενημερώσει την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, το Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το αποτέλεσμα της εκποίησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκποίησης, η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για το
αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και τη διαδικασία προκειμένου οι δικαιούχοι να
εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
21. 07. 2006
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώνεται ότι κατά την Β� Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που
εδρεύει στα Γλυκά Νερά Αττικής, οδός Κανάρη αρ.5 και νόμιμα εκπροσωπείται, με
Α.Φ.Μ.: 094248736 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35, η οποία συνήλθε στις
20.07.2006, παρέστησαν 26 μέτοχοι, ήτοι το 35,78% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας, αντιπροσωπεύοντας 2.322.339 μετοχές και 2.303.339 ψήφους επί συνόλου
μετοχών και ψήφων 6.490.436. Κατά την ως άνω Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
ελήφθη ομόφωνα απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ήτοι
την αλλαγή χρήσεως μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Ειδικότερα, ομοφώνως απεφασίσθη όπως ποσό
δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000,00 Euro) εκ των
αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση αναγκών της
εταιρίας και όχι για την ίδρυση εταιριών στην αλλοδαπή όπως αρχικώς είχε
προβλεφθεί. Περαιτέρω επιπτώσεις στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας δεν
υφίστανται.
FINTEXPORT Α.Ε.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Η FINTEXPORT ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη από
την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.7.2006 συνεδρίασε
αυθημερόν προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως
αυτής το μέλος κ. Γεώργιος Μακρής υπέβαλλε την παραίτησή του. Αμέσως εξελέγη ο
κ. Κωνσταντίνος Κοσμάς σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Μακρή. Έτσι το
Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως: 1. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρόεδρος εκτελεστικό μέλος. 2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος. 3. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος
εκτελεστικό μέλος. 4. ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, εκτελεστικό μέλος. 5. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκτελεστικό μέλος. 6. ΚΟΣΜΑΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εκτελεστικό μέλος. 7.
ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκτελεστικό μέλος. 8. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 9. ΔΑΠΟΛΑΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής,
λήγουσα στις 30/6/2009 ή εν πάση περιπτώσει μέχρι εκλογής νέου Διοικητικού
Συμβουλίου. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου δύο εκ των τριών υπογραφών
των κατωτέρω μελών του: 1. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρόεδρος εκτελεστικό
μέλος. 2. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος. 3.
ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκτελεστικό μέλος.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Η εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό της
Συμβούλιο, που εξελέγει απο την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρίας την 30/06/2006, με θητεία μέχρι και την 30/06/2009 και συγκροτήθηκε σε
σώμα με την απο 30/06/2006 απόφαση του, έχει ως ακολούθως: 1. Γεώργιος Σπύρου
του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος, 2. Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος, 3. Ευάγγελος Πολιός του
Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος, 4. Σωκράτης Λαμπρόπουλος του Παναγιώτη, μη
Εκτελεστικό Μέλος.
ALPHA LEASING Α.Ε.
21. 07. 2006
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ALPHA LEASING ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα
ακόλουθα: «Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 6 εκατ. έναντι Ευρώ 6,1
εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Οι καθαρές απαιτήσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 29,9% και διαμορφώθηκαν
σε Ευρώ 819 εκατ. έναντι Ευρώ 630,6 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2005. Tα αποτελέσματα
Α� εξαμήνου θα δημοσιευθούν την Τρίτη 25 Ιουλίου 2006 στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ..»
ΟΠΑΠ Α.Ε.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Η ΟΠΑΠ ΑΕ, γνωστοποιεί, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της και για την ενημέρωση
του επενδυτικού κοινού, ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου του
2006 θα πραγματοποιηθεί στις 24/08/2006, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του
Χ.Α., αντί της 28/08/2006 που αρχικά είχε ανακοινωθεί και η ενημέρωση αναλυτών
και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στις 25/08/2006 αντί της
29/08/2006. Κατά τα λοιπά, το πρόγραμμα των σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για
το έτος 2006, ισχύει όπως αυτό έχει ανακοινωθεί από της 22/02/2006.
ΚΡΕΚΑ Α.Ε.
21. 07. 2006
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ΚΡΕΚΑ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Η
οικολογική ευαισθησία, το ενδιαφέρον των μετόχων, καθώς και η συνεχής
παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας στον κλάδο των τροφίμων, οδήγησε
την εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. στην απόφαση εγκατάστασης μονάδας αδρανοποίησης ζωικών
υποπροϊόντων και παραγωγής βιοαερίου. Για την πραγματοποίηση του ανωτέρου
σκοπού και σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 29828 ΥΠΕ/4/00077/Ε/Ν.3299/2004, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της εταιρίας "ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ
Α.Ε." με δ.τ. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκατάσταση μονάδας αδρανοποίησης
των υποπροϊόντων σφαγής ζώων. Η επένδυση είναι συνολικού προϋπολογισμού
2.584.000,00 Euro, με επιχορήγηση ποσοστού 50% του συνολικού κόστους, ήτοι η
επιχορήγηση θα ανέλθει στο ποσό των 1.292.000,00 Euro. Η σκοπιμότητα της
επένδυσης συνίσταται στη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς και στην
επίλυση του προβλήματος διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων που υφίσταται στο νομό
Καβάλας, καθώς και στους όμορους νομούς. Έτσι, μέσω της εγκατάστασης μονάδας
αδρανοποίησης των ζωικών υποπροϊόντων, θα υπάρξει ολοκληρωμένη περιβαλλοντική
διαχείριση των στερεών αποβλήτων του σφαγείου, της κοπριάς του βουστασίου και
των χώρων προσωρινού ενσταβλισμού, καθώς και της λάσπης από την υπάρχουσα
μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Η εγκριθείσα εγκατάσταση μπορεί να δέχεται προς
αδρανοποίηση τα στερεά οργανικά απόβλητα άλλων επιχειρήσεων της ευρύτερης
περιοχής, γεγονός που θα φέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην επιχείρηση μαζί
με την εξοικονόμηση ενέργειας από την παραγωγή βιοαερίου και την αξιοποίηση του
οργανικού βελτιωτικού εδάφους (λίπασμα) της εγκατάστασης.»
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της SANYO HELLAS HOLDING SA ανακοινώνει ότι στις 20
Ιουλίου 2006 συμφώνησε με την Κυπριακή Εταιρεία ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΛΙΜΙΤΕΔ, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, και τους κυρίους
μετόχους της A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD και CPI HOLDINGS LTD, την
συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ δια
του ποσού των 2.600.000 Λ.Κ. Σαν αποτέλεσμα της παραπάνω συμφωνίας, η SANYO
HELLAS HOLDING S.A. θα καταστεί τελικώς ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατέχοντας ποσοστό 70% του συνήθους Μετοχικού Κεφαλαίου
(1.065.000 ΛΚ) και του 100% Μετοχικού Κεφαλαίου τάξης Β� (1.535.000 ΛΚ). Τα
ανωτέρω ποσοστά προσδιορίστηκαν προκειμένου να υπάρχει συνεχής συμμόρφωση με
τους απαιτούμενους κανόνες διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. Σημειώνεται, ότι η SANYO HELLAS HOLDING S.A.θα
διενεργήσει Νομικό και Φορολογικό έλεγχο που είναι μία από τις απαραίτητες
προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Η SANYO HELLAS HOLDING S.A. προτίθεται
μέσω της ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ να επιδιώξει ανάπτυξη στους τομείς
ακινήτων, ενέργειας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών κλπ. διεθνώς.
Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
21. 07. 2006
Ανακοίνωση
Η Εταιρία ανακοινώνει στους κ.κ. Μετόχους ότι σε συνέχεια της 3/387/19.6.2006
απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία τροποποίησε την 1/380/4.5.2006
απόφασή της, παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης των ενσώματων μετοχών προς
αποϋλοποίηση έως την 31 Οκτωβρίου 2006. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας,
οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές (φυσικοί τίτλοι και αποθετήρια έγγραφα) που
δεν έχουν κατατεθεί στην Εταιρία προς αποϋλοποίηση θα εκποιηθούν, μέσω του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 99Α του Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί μετά από έγκριση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης μετά την αφαίρεση των
πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, θα κατατίθεται αναλογικά υπέρ του συνόλου των
δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το αργότερο εντός επτά (7)
ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε περιόδου εκποίησης. Η Εταιρία θα
ενημερώσει τους δικαιούχους για το αποτέλεσμα της εκποίησης και τη διαδικασία
είσπραξης του αναλογούντος ποσού. Κατόπιν τούτου παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι
να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρίας (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή
να αποστείλουν ταχυδρομικώς τους ονομαστικούς τίτλους ή τα αποθετήρια έγγραφα
μαζί με την πλήρη εκτύπωση του παραστατικού Σ.Α.Τ. με συστημένη επιστολή και
παραλαβή από την Εταιρία μέχρι την 27 Οκτωβρίου 2006, στη διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Λεωφ. Συγγρού 103-105, 117 45 Αθήνα (4ος όροφος γραφείο 406). Όσοι
από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν επιπλέον διευκρινίσεις παρακαλούνται να
επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας τηλέφωνα 210-9099305
και 210-9099653.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Η εταιρία επαναδημοσιοποιεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της www.etem.gr και
στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Α�
τριμήνου 2006 με την προσθήκη σημείωσης που αναφέρει τους λόγους διαφοροποίησης
στα κονδύλια των ήδη δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α�
τριμήνου 2005 του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και επεξηγήσεις που οδήγησαν
την εταιρία σε αυτές τις μεταβολές. Εξαιτίας των μεταβολών αυτών έχει επέλθει
διαφοροποίηση και στα κονδύλια της της τρίμηνης περιόδου 1/4/2005 έως 30/6/2005
που είχαν δημοσιευτεί με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Α� εξαμήνου
2005.
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
21. 07. 2006
Δελτίο Τύπου
Η εταιρία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.
ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006, τα καθαρά
αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 0,17 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,46 εκατ.
πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
διαμορφώθηκαν σε Eυρώ 5,5 εκατ. έναντι Ευρώ 4,1 εκατ. πέρυσι, ήτοι αύξηση
34,2%, ενώ ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 20,3 εκατ. έναντι Ευρώ
17,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 16,8%. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας
θα δημοσιευθούν την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2006 στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ.»
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
21. 07. 2006
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Ανακοινώνεται ότι κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις
11/4/2006 είχε ληφθεί απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη της απόφασης, ήτοι μέχρι 12/4/2007. Ύστερα από
εισήγηση του Πρόεδρου της και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,
η Γενική Συνέλευση της 30/06/2006 ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε όπως η εταιρία
παρατείνει την απόφαση της από 11/4/2006 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αγορά
ιδίων μετοχών μέχρι και τις 30/6/2007. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση της
30/06/2006 αποφάσισε ότι η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών είναι τρία (3,00)
ευρώ και η κατώτατη ογδόντα λεπτά (0,80). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα είχαν
αποφασιστεί στην από 11/4/2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι ο ανώτατος
αριθμός μετοχών που μπορούν να αγοραστούν είναι 2.000.000, ποσοστό περίπου
7,16% και οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να
προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων.
ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.
21. 07. 2006
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85, καθώς και της κείμενης χρηματιστηριακής
νομοθεσίας, η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. στις 13:00' μ.μ., στο κτίριο όπου
στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο
Περιστέρι, σύμφωνα με την από 30/6/2006 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε ποσοστό 18,6051% (ήτοι 11.625.360 κοινές
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με αριθμό παρισταμένων μετόχων δεκατρείς -13-)
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης. Θέμα 1ον: H Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 βάσει
Δ.Π.Χ.Π. (IFRS), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή. Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος
για την χρήση 2005. Θέμα 2ον: Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις
και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, καθώς
και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και προσδιορίσθηκε η αμοιβή αυτών. Θέμα 3ον: Η Γενική Συνέλευση
ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2006 την ελεγκτική
εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα
καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ. Θέμα 4ον: Η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ενέργειες και τις αποφάσεις της διοίκησης στα
πλαίσια της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης, με στόχο η ΛΑΝ-ΝΕΤ να παίξει
έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου, η οποία εστιάζεται αφενός
στις αποκτήσεις εταιρειών του κλάδου για την δημιουργία κρίσιμου όγκου
πωλήσεων και αφετέρου στην απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας στον τομέα των
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Έτσι εγκρίθηκε η εξαγορά της COLUMBIA TELECOM Α.Ε., ενός
εξειδικευμένου ιδεατού παρόχου (VNO) με πρωτοποριακές ιδέες marketing και
εξειδικευμένα προϊόντα, και η επικείμενη εξαγορά της ORBITECH Α.Ε. η οποία
προσφέρει σημαντικότατα τεχνολογικά πλεονεκτήματα με την ανάπτυξη TRIPLE PLAY,
με προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η οποία αναμένεται να στηρίξει την
εγκατάσταση αλλά και την ανταγωνιστική λειτουργία των ευρυζωνικών υπηρεσιών της
ΛΑΝΝΕΤ όπως οι υπηρεσίες triple-play. Επίσης σχετικά με την εξαγγελθείσα
συγχώνευση με την TELEPASSPORT ΗELLAS A.E., με την ολοκλήρωση της, αναμένεται
να δημιουργηθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας μέσω της ενοποιημένης
εκμετάλλευσης των δικτύων αλλά και λόγω της αναμενόμενης μείωσης των γενικών
εξόδων. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο εναλλακτικό
φορέα στην Ελλάδα με ισχυρή πελατειακή βάση. Θέμα 5ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα και
παμψηφεί η τροποποίηση του ’ρθρου 5 του καταστατικού με την ενσωμάτωση των
αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που προέκυψαν αφενός από την εξάσκηση δικαιώματος
προαίρεσης αγοράς μετοχών στα στελέχη και τους υπαλλήλους της εταιρείας και
αφετέρου από τη μετατροπή μετατρέψιμων Ομολογιών σε μετοχές σύμφωνα με τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που είχαν εγκρίνει τις εν λόγω πράξεις. Έτσι
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 64.984.246,08 ευρώ
διαιρούμενο σε 62.484.852 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,04 ευρώ εκάστης. Θέμα
6ον: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή από το
Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ' αριθ. 357/20-7-06 συνεδρίασή του, του κου
Εμμανουήλ Δετοράκη ως νέο μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος
κου Per Dahl. Έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση και με
τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως εξής: 1.
Θωμάς Χ. Λαναράς (Εκτελεστικό Μέλος). 2. Lennart Broman (Ανεξάρτητο-Μη
Εκτελεστικό Μέλος). 3. Michael-Gordon Jolliffe (Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό
Μέλος). 4. Εμμανουήλ Δετοράκης (Μη Εκτελεστικό Μέλος). 5. Βασίλειος Τσιλιμπάρης
(Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος). 6. Γεώργιος Αβατάγγελος (Ανεξάρτητο-Μη
Εκτελεστικό Μέλος). 7. Νικόλαος Σοφοκλέους (Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος).
Θέμα 7ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η τροποποίηση της διάθεσης των
αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
ύψους ΕΥΡΩ 15.351.519,04, με την έκδοση 14.761.076 μετοχών ονομαστικής αξίας
και τιμής διάθεσης ΕΥΡΩ 1,04 ανά μετοχή, η οποία είχε αποφασισθεί από την B�
επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2005 και
ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2005. Η τροποποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι
δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, με
αντίστοιχη μείωση του προγράμματος επενδύσεων. Η εξέλιξη αυτή υπαγορεύτηκε από
την αυξημένη ανταγωνιστικότητα στις απλές ευρυζωνικές συνδέσεις ADSL όπου η
αποδοτικότητα κάτω από τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς είναι αμφίβολη. Θέμα
8ον: H Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε
ομόφωνα και παμψηφεί τις αποφάσεις της Διοίκησης για την μετατροπή της
κατάθεσης της Εταιρείας έναντι συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην
Fanco AE, σε μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου στην
Κλωστήρια Ναούσης ΑΕ λόγω απορρόφησης της Fanco AE από την Κλωστήρια Ναούσης
ΑΕ. Θέμα 9ον: H Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας
ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της
Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005
έως 31 Δεκεμβρίου 2005.
ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.
21. 07. 2006
Γνωστοποίηση
Στα πλαίσια της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η εταιρία ενημερώνει
το επενδυτικό κοινό για τα εξής: Η Επαναληπτική Τακτική Γεν


Κέρδος