• TwitterFacebookRss feed

Επηρεάστηκε αρνητικά ο κλάδος του επίπλου από την οικονομική κρίση στην Κύπρο

Ακόμη χειρότερες ημέρες περιμένουν τις επιχειρήσεις επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών της Κύπρου, το επόμενο 12μηνο, εκτιμά το 66,7% των επιχειρηματιών του κλάδου, ενώ μόλις το 20,8% διατηρεί μια αισιόδοξη προοπτική και θεωρεί πως η κατάσταση θα βελτιωθεί.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα που σχεδιάστηκε και αναλύθηκε από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου – ΤΕΙ Λάρισας, καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλο.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι Κύπριοι επιχειρηματίες, σε ό,τι αφορά την πορεία της δικής τους επιχείρησης, προβλέπουν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει πολύ (10%), θα χειροτερέψει (40%), θα παραμείνει η ίδια (30%) και θα βελτιωθεί λίγο (20%).

Πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις της έρευνας έχουν επηρεαστεί αρνητικά σε ποσοστό 87,5% από τη νέα οικονομική κρίση του Μαρτίου του 2013, ενώ μόνο το 8,3% δεν έχει επηρεαστεί καθόλου και για το 4,2% αυτών έχει η κρίση έχει θετική επίπτωση! Αντίστοιχα, η εκτίμηση όλων είναι ότι ο κυπριακός κλάδος ξύλου και επίπλου έχει επηρεαστεί αρνητικά από αυτή την κρίση, ενώ το 70,8% αυτών θεωρεί ότι ο κλάδος έχει συρρικνωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, δηλώνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Παπαδόπουλος, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να χαράξουν τη στρατηγική τους για να καταφέρουν να επιβιώσουν και - ει δυνατόν - να αναπτυχθούν τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα δέκα σημαντικότερα συμπτώματα που έχουν υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι κυπριακές επιχειρήσεις επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών, σε μεγάλο βαθμό, είναι κατά σειρά ιεράρχησης (κλίμακα 1-7 με το 7=σε πολύ μεγάλο βαθμό) τα παρακάτω: οι προμηθευτές είναι πολύ απαιτητικοί και παραδίδουν το προϊόν τους μόνο με καταβολή μετρητών χρημάτων (5,95). Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις από την πλειονότητα των πελατών για αγορά προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές (5,90). Οι τράπεζες επιζητούν πλέον εγγυήσεις εμπράγματες (5,72). Υπάρχει μεγάλη δυσκολία εξασφάλισης της ρευστότητας ή της άντλησης κεφαλαίων, ιδιαίτερα από τις τράπεζες, αλλά και από τους πελάτες (5,52).

Παρατηρείται σημαντική πτώση του τζίρου (5,21), ενώ μειώθηκε ο αριθμός των καταναλωτών που επισκέπτονται την επιχείρηση (5,19). Μειώθηκαν οι πωλήσεις (5,10), έχει μειωθεί στο ελάχιστο ή δεν διατίθεται καθόλου δαπάνη για διαφήμιση και προβολή της επιχείρησης (4,75), μειώθηκε το ποσοστό κλεισίματος κατά την πώληση (4,71). Υπάρχει ανασφάλεια στο προσωπικό για τη διατήρηση της θέσης εργασίας του ή για την περικοπή μέρους της αμοιβής του (4,52).

Προτάσεις - αρχές Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότερες (με την ίδια κλίμακα βαθμολογίας) προτάσεις – αρχές που υιοθετήθηκαν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, έπειτα από το σύνολο 21 προτάσεων που διατυπώθηκαν από τον κ. Παπαδόπουλο, προκειμένου να τις εφαρμόσουν με επιτυχία ώστε να επιβιώσουν σε μεγάλο βαθμό εντός της οικονομικής κρίσης. Οι προτάσεις αυτές είναι: Το απασχολούμενο προσωπικό θα πρέπει να είναι ικανό, πιστό και υπερήφανο για την επιχείρηση όπου εργάζεται.

Θα πρέπει κι αυτό να προσπαθεί ακόμη περισσότερο και να έχει ακόμη μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα (6,43). Άσκηση περισσότερης αυτοκριτικής (6,35), αυστηρός έλεγχος των οικονομικών της επιχείρησης με αναλυτική καταγραφή όλων των δαπανών και ιδιαίτερα των προσωπικών εξόδων (6,26). Επίσης, ενέργειες για την αναζήτηση νέων πελατών (6,13), όπως και δημιουργία ή βελτίωση της ιστοσελίδας ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική. Προσοχή στα κείμενα της ιστοσελίδας και αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που προσφέρει το ίντερντετ - Facebook, Twitter, LinkedIn - (5,86).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα (εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης) και ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της πώλησης - προσπάθεια επίτευξης του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού κλεισίματος πωλήσεων - (5,75). Συγκράτηση των τιμών σε ρεαλιστικά επίπεδα συμπιέζοντας όσο γίνεται τα περιθώρια κέρδους. Εναλλακτικά πώληση καλύτερης ποιότητας εφόσον δεν είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής (5,70). Αναδιοργάνωση της επιχείρησης μέσα από "καλό" και αποτελεσματικό έλεγχο σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, αλλά και τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρήσεων του κλάδου επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών (5,65). Ορθολογική αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (5,52).

Προσπάθεια μη απομάκρυνσης των καλών υπαλλήλων (είτε άμεσα είτε έμμεσα με μεγάλες μειώσεις μισθών) και απασχόληση των "σωστών" ανθρώπων (5,43).

Αποτελεσματικοί τρόποι Οι πλέον αποτελεσματικοί τρόποι μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών που υιοθετήθηκαν από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, από τους 20 που προτάθηκαν από τον κ. Παπαδόπουλο είναι ο έλεγχος και συστηματική παρακολούθηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης - καταγραφή όλων των δαπανών (6,23). Επίσης, η αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων στην επιχείρηση (6,10), ο διακανονισμός με τις τράπεζες για τις δόσεις των τυχόν δανείων είτε με μείωση του επιτοκίου είτε με παράταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου και επομένως τη μείωση της μηνιαίας δόσης (6,05), ενώ η οποιαδήποτε μείωση μισθών και ημερομισθίων θα πρέπει απαραιτήτως να μην μειώνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης (5,36) κ.ά.

"Σίγουρα, υπάρχουν και καταναλωτές στην Κύπρο που έχουν χρήματα για να τα διαθέσουν για να προμηθευτούν έπιπλα και ξυλουργικές κατασκευές, παρ’ όλα αυτά το μέγεθος της αγοράς έχει ελαττωθεί σε σημαντικό βαθμό, λόγω και της σημαντικής μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Έτσι φαίνεται αναπόφευκτο κάποιες επιχειρήσεις του κλάδου να διακόψουν τη λειτουργία τους ή να μειώσουν, εκ των πραγμάτων, σε σημαντικό βαθμό το μέγεθός τους. Είναι και αυτές στρατηγικές που έχουν ήδη εφαρμόσει και θα εφαρμόσουν οι κυπριακές επιχειρήσεις και είναι ορθές αρκεί να είναι συνειδητές! Σε συζήτηση με τους ιδιοκτήτες αρκετών επιχειρήσεων φαίνεται ότι αυτοί νιώθουν πιο 'ανάλαφροι' μετά τις μειώσεις του προσωπικού στις οποίες έχουν προβεί και αναδιοργανώνονται σε νέες βάσεις στηριζόμενοι κυρίως στις δικές τους δυνάμεις και σε μέλη της οικογένειάς τους" σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.

Και συνεχίζει: "Υπάρχουν, όμως, σίγουρα και επιχειρήσεις που έχουν γερές βάσεις, διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και εξοπλισμό, προβληματίζονται θετικά, αναζητούν νέες ιδέες και προτάσεις για την έξοδο από την κρίση, βλέπουν μακριά τον ορίζοντα και όχι μόνο τα μεγάλα κύματα του πελάγους μέσα στα οποία βρίσκονται σήμερα. Έτσι, συμβουλεύονται τους κατάλληλους ανθρώπους, σκέφτονται και αναρωτιούνται πώς θα κάνουν κάτι! Στη συνέχεια, βήμα – βήμα προσπαθούν να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει, μετά έχουν τη βούληση να τις κάνουν, κατόπιν παίρνουν την απόφαση και έχουν μεγάλη πρόθεση να τα καταφέρουν, τις πραγματοποιούν και στο τέλος τα καταφέρνουν".

Σημειώνει δε την ανάγκη στήριξης των υγιών επιχειρήσεων και από την Κυπριακή Πολιτεία και τους φορείς της.


News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ


Κέρδος