• TwitterFacebookRss feed

Ποια επαγγέλματα ανοίγουν και σε ποια επανέρχονται οι περιορισμοί

Ρεπορτάζ: Εύη Παπαδοσηφάκη

Ισχυρή αντίδραση προκάλεσαν στους βιοτέχνες αρτοποιούς και στους φοροτεχνικούς οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν στο άνοιγμα του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού και της αγοράς προψημένου ψωμιού και ενώ η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάγκη ταχύτερης προώθησης της απελευθέρωσης της αγοράς, σε εφαρμογή γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επανέρχεται η διαδικασία διοικητικών αδειοδοτήσεων «προς όφελος του καταναλωτή».

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Σε ό,τι αφορά στην απελευθέρωση του επαγγέλματος του φοροτεχνικού, η αρχική πρόταση της τρόικας ήταν η πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος, ενώ η ρύθμιση που προωθείται διατηρεί την αρμοδιότητα του Οικονομικού Επιμελητηρίου στη χορήγηση των επαγγελματικών αδειών, όμως σε σχέση με το παρελθόν οι τέσσερις βαθμίδες (τάξεις) για τους λογιστές φοροτεχνικούς που ισχύουν σήμερα μειώνονται σε δύο, με διάκριση μεταξύ πτυχιούχων ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης και μη πτυχιούχους. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι άδεια λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης θα δίνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΟΕΕ) στους κατόχους απολυτηρίου γενικού λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά χρόνια το επάγγελμα του βοηθού λογιστή, σε κατόχους απολυτηρίου επαγγελματικού λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου κλάδου Οικονομίας, μετά από έξι χρόνια στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Λογιστικής και στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), οι οποίοι ασκούν επί πέντε χρόνια το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται μόνο στα μέλη του ΟΕΕ, στους πτυχιούχους Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης». Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ΄ ή Γ΄ τάξης, θα αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης.

ΒAKE-OFF

Την πλήρη απελευθέρωση στην αγορά προψημένου ψωμιού (bake-off) φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, με τη σχετική ρύθμιση επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε ισόγειους ή άλλους χώρους που πληρούν τις διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και των καταστημάτων ψιλικών. Η εγκατάσταση της μονάδας bake-off μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με κινητό ή σταθερό χώρισμα. Μόνο στις περιπτώσεις που αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο με βάση τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.

Με άλλη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών καταργείται κάθε δυνατότητα μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά. Επίσης ορίζεται ότι όλες οι υφιστάμενες άδειες θα διατηρηθούν έως το τέλος Οκτωβρίου 2014 και θα εκδοθούν νέες με τριετή διάρκεια.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Επανέρχονται οι διοικητικές άδειες σε σειρά εμπορικών διαδικασιών, με στόχο, όπως σημειώνεται, την αποδοτική λειτουργία της αγοράς και την καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίας, νοθείας και φοροδιαφυγής. Η ρύθμιση αφορά τις ακόλουθες άδειες: Διύλισης, διάθεσης βιοκαυσίμων, μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, εμπορίας, εμπορίας Α πετρελαιοειδών προϊόντων, εμπορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων, εμπορίας Β2 αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων, εμπορίας Γ υγραερίων, εμπορίας Δ ασφάλτου, λιανικής εμπορίας, λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, εμφιάλωσης υγραερίων και άδεια για προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισμούς.

ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ

Επανέρχεται ο γεωγραφικός περιορισμός της ίδρυσης αρχαιοπωλείων και καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων σε νήσους, για τη δυνατότητα ελέγχου και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επεκτείνεται η χορήγηση άδειας σε όλες τις ηπειρωτικές περιοχές, ενώ τίθεται ασυμβίβαστο ιδιότητας συλλέκτη με επάγγελμα αρχαιοπώλη.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Ακόμη, επαναφέρεται απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη και του εκμισθωτή θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ενώ υπάρχουν περιορισμοί και στον καθορισμό των πόστων επί του αιγιαλού των εκμισθωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ίσης με 300 μέτρα.

Τέλος, κρίνεται αναγκαία η επαναφορά του περιορισμού, με απόφαση της Λιμενικής Αρχής, του τρόπου και του χρόνου φύλαξης των λαντζών ασφαλείας στο λιμάνι, ενώ προβλέπεται περιορισμός τόσο στην ισχύ της άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής - μόνο στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε - όσο και στον καθορισμό, των ειδών των μέσων αναψυχής και του μέγιστου αριθμού τους.


Κέρδος   27/4/2013