• TwitterFacebookRss feed

Θεαματική αποκλιμάκωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού καταγράφεται στο 11μηνο εφέτος, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Θεαματική αποκλιμάκωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού καταγράφεται στο 11μηνο εφέτος, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η εξέλιξη αυτή, είναι κυρίως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των δαπανών- και ως επί το πλείστον του μισθολογικού κόστους- σε συνδυασμό με την έως τώρα ιδιότυπη «στάση πληρωμών» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες. Αντίθετα, στο σκέλος των εσόδων, παρά την αναθεώρηση των στόχων, καταγράφεται υστέρηση, λόγω της μείωσης των εισπράξεων από τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 11μηνο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12.852 εκατ. ευρώ (σημαντικά χαμηλότερο έναντι του στόχου για 15.045 εκατ. ευρώ) και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1.419 εκατ. ευρώ (έναντι στόχου 3.594 εκατ. ευρώ). Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται, επίσης, τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του 11μήνου του προηγούμενου έτους, κατά 8.646 εκατ. ευρώ και 4.538 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 40,2% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Οι προβλέψεις είναι ότι, σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα το 2012 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο ύψος από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού.

Στο σκέλος των εσόδων, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45.860 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση κατά 1,4% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2011. Αντίθετα, παρουσίασαν αύξηση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου, κατά 38 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42.903 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 520 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για το 2012 (42.383 εκατ. ευρώ).

Η θετική απόκλιση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες εισπράξεις από: α) το φόρο εισοδήματος (κατά 280 εκατ. ευρώ), β) τους λοιπούς άμεσους φόρους, ιδίως της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (κατά 115 εκατ. ευρώ), γ) τους φόρους στην περιουσία (κατά 93 εκατ. ευρώ), δ) τους φόρους ασφαλίστρων (κατά 63 εκατ. ευρώ), ε) τα μη φορολογικά έσοδα (κατά 76 εκατ. ευρώ), αλλά και από τις μειωμένες επιστροφές φόρων κατά 158 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σημειώνεται ότι, στην εφετινή χρήση δεν υπάρχει η επανάληψη εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που πέρυσι, τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, είχαν ανέλθει σε περίπου 1,1 δις. ευρώ. Το ΓΛΚ προβλέπει ότι ενθαρρυντική εικόνα των εσόδων παρατηρείται τον Δεκέμβριο, καθώς, ενδεικτικά, ως τα μέσα του μήνα, τα έσοδα από τους φόρους στην ακίνητη περιουσία, κυρίως από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών, έχουν υπερκαλύψει ήδη κατά 3,5% τον μηνιαίο στόχο και κατά 3,6% τον συνολικό ετήσιο στόχο, ενώ τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των ενεργειακών προϊόντων διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο σκέλος των δαπανών, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 11μηνο του 2012, ανήλθαν στα 58.713 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.154 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (60.867 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 932 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 461 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (171 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών τους (8 εκατ.

ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (114 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.433 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου (11.451 εκατ. ευρώ) κατά 18 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF παρέμειναν σε 370 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Νοέμβριο 2012 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 9.288 εκατ. ευρώ ή 13,7%. Σημειώνεται ότι, σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 9,5% (ή 4.430 εκατ. ευρώ) που αποτελεί και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία είναι αυξημένες σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, ενώ σημαντικά μειωμένες είναι οι λειτουργικές, κυρίως καταναλωτικές, δαπάνες.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνει ότι «όταν η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης ανέλαβε την ευθύνη διακυβέρνησης, η χώρα είχε μπει σε άκαμπτη τροχιά. Οι εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις σημείωναν την αδυναμία της να προχωρήσει στον πραγματικά δύσβατο δρόμο.

Απορρίψαμε την επιλογή να γυρίσουμε πίσω. Απορρίψαμε την επιλογή να κάνουμε αμήχανοι σημειωτόν. Επιλέξαμε να βαδίσουμε αταλάντευτα και γρήγορα μπροστά.

Στους έξι μήνες που πέρασαν, στα δημόσια οικονομικά καταφέραμε ορισμένα από τα επιδιωκόμενα.

Αυτό το επιβεβαιώνει και η δημοσιοποίηση των οριστικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο 11μηνο του έτους. Παρά την ικανοποιητική αυτή εικόνα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καλύτερη από τις προβλέψεις, είναι αρκετά αυτά που πρέπει να κάνουμε ακόμη. Σε συνθήκες σταθεροποίησης της δημόσιας οικονομίας και βελτίωσης του «κλίματος» στο εξωτερικό και το εσωτερικό, έχει αρχίσει η σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της οικονομίας», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σταϊκούρας.

Ομ. Εμμ.


News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ


Κέρδος