• TwitterFacebookRss feed

Κάποιοι γλιτώνουν το «κούρεμα» και άλλοι πληρώνουν αδίκως!

Ρεπορτάζ: ΔΩΡΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

Και όμως, υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης ομολόγων από το κούρεμα! Σύμφωνα με πληροφορίες, νομικοί παράγοντες που κατ' εντολήν πελατών ομολογιούχων εξετάζουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος, την οποία απευθύνει η ελληνική κυβέρνηση, εντόπισαν παράθυρο εξαίρεσης, το οποίο όμως προσφέρεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία τίτλων.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο του PSI αλλά και οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs) όπως έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή και υποστηριχθεί από την κυβέρνηση, πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ομολόγων.

Εντούτοις, στην πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται ρητώς μία συγκεκριμένη κατηγορία ομολογιακών τίτλων που μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική εφαρμογή του κουρέματος.

Πρόκειται για συγκεκριμένους ομολογιακούς τίτλους, που αντιστοιχούν σε ομολογιακά δάνεια, τα οποία έχουν δοθεί από τράπεζες με την εγγύηση του Δημοσίου προς ορισμένες ΔΕΚΟ και συγκεκριμένα προς τον ΟΣΕ, τον ΟΑΣΑ και την ΕΑΣ. Το ύψος των τίτλων αυτών φθάνει τα 7,9 δισ. ευρώ, ποσό που μειώνει αντιστοίχως το όφελος για το Δημόσιο, που μέσα από το PSI προσδοκά τη μέγιστη δυνατή απομείωση του δυσβάσταχτου ελληνικού χρέους.

Η εξαίρεση αυτή, που δίνεται επιλεκτικά και προνομιακά και χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη ή υποχρέωση από κάποιο νόμο ή διεθνή σύμβαση, αναδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο τη μέχρι στιγμής άρνηση της κυβέρνησης να συζητήσει το μείζον θέμα, που δημιουργείται σε βάρος ομολογιούχων, για τους οποίους υπάρχουν βάσιμοι και σοβαρότατοι λόγοι εξαίρεσης.

Πρόκειται για τις οφειλές του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις εταιρείες αναλωσίμων που έχουν πληρωθεί με ομόλογα συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ, οι αποζημιώσεις προς τους απολυμένους της Ολυμπιακής, ύψους 139 εκατ. ευρώ αλλά και τα 11.000 φυσικά πρόσωπα, που επένδυσαν τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα Δημοσίου, ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Εξαιρετικό ενδιαφέρον, και νομικό και κυρίως πολιτικό, έχει η διαδρομή που οδήγησε τελικώς στην εξαίρεση αυτή για συγκεκριμένη κατηγορία τίτλων. Συγκεκριμένα, η Βουλή ψήφισε το πλαίσιο του PSI, που ορίζει τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση, τη διαδικασία του κουρέματος και την υποχρεωτική εφαρμογή των CACs για όλα τα ομόλογα.

Την επόμενη μέρα, όπως όριζε ο νόμος, το υπουργικό συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά το θέμα και πήρε απόφαση σχετικά με τα CACs, ορίζοντας ταυτόχρονα το ποιοι είναι οι επιλέξιμοι τίτλοι που θα ενταχθούν στη διαδικασία. Οι τίτλοι αναγράφονται αναλυτικά σε ειδικό παράρτημα, όπου εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν όλοι. Παρ' όλα αυτά, μετά το υπουργικό, το υπουργείο Οικονομικών δίνει στη δημοσιότητα τους πίνακες με τα επιλέξιμα ομόλογα, όπου και πάλι περιλαμβάνονται όλα τα ομόλογα και οι τίτλοι. Οπως επισημαίνουν οι νομικοί, η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου αφορά μόνο στο θέμα της τροποποίησης δηλαδή των CACs από όπου όμως, όπως σημειώθηκε, έχουν αφαιρεθεί τα δάνεια προς τις ΔΕΚΟ.

Η επόμενη κίνηση γίνεται από τον ΟΔΔΗΧ, ο οποίος αναρτά τις προσκλήσεις προς τους ομολογιούχους. Στις ήδη γνωστές κατηγορίες επιλέξιμων τίτλων προστίθεται μία ακόμη, η οποία απαλλάσσεται από την εφαρμογή των CACs χωρίς καμία τεκμηρίωση. Είναι η κατηγορία των ομολογιακών τίτλων με τις οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες οι ΔΕΚΟ.

Πρόκειται δηλαδή για ολιγάριθμους κατόχους τίτλων, δηλαδή τις τράπεζες, αλλά με ένα υψηλό ποσό χρέους ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ, που έτσι παραμένει ακέραιο στην πλάτη του Δημοσίου. Οι ομολογιούχοι αυτοί έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν εάν και εφόσον το θελήσουν να συμμετάσχουν, αλλιώς δεν μπορεί κάποιος να τους υποχρεώσει. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επέμενε πως νομικά δεν υπάρχει τρόπος εξαίρεσης ομολογιούχων από το κούρεμα.

ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Η άρνηση της κυβέρνησης να συζητήσει το θέμα του απολύτως αιτιολογημένου αιτήματος για εξαίρεση ορισμένων άλλων κατηγοριών ομολογιούχων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα. Επίσης, δημιουργεί θέμα αφερεγγυότητας του Δημοσίου το οποίο υποκατέστησε με ομόλογα οφειλές του, κάτι που διαφοροποιεί πλήρως τα ομόλογα των φαρμακευτικών εταιρειών και των απολυμένων της ΟΑ από τις άλλες κατηγορίες ομολόγων.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο των φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών προμήθειας αναλώσιμων υλικών προς νοσοκομεία, όπως σημειώθηκε τα ομόλογα ανέρχονται σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ. Ενδεχόμενο κούρεμα των ομολόγων αυτών θα αποδιαρθρώσει και θα οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή συνολικά τον κλάδο, που ήδη πλήττεται από συσσωρευμένα τεράστια χρέη αλλά και αδυναμία πληρωμής των προμηθευτών, καθώς αυτοί απαιτούν άμεση πληρωμή και μετρητά.

Και αυτό δεν έχει μόνο επιχειρηματικό αντίκρισμα. Θα έχει καταστροφικές συνέπειες σε όλο το σύστημα ομαλής τροφοδοσίας σε φάρμακα και υλικά προς τον τομέα της υγείας, με δραματικές κοινωνικές συνέπειες. Οπως δηλώνουν παράγοντες του χώρου, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να διαρραγεί η εφοδιαστική αλυσίδα, που σήμερα υποστηρίζει όλο το σύστημα υγείας. Αν γίνει αυτό, ακόμη και αν υπάρχουν χρήματα, απλώς δεν θα υπάρχουν προμήθειες, δηλαδή φάρμακα και υλικά.

Πέραν αυτού, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλες πολυεθνικές του χώρου έχουν διαμηνύσει σαφώς προς την κυβέρνηση ότι με εντολή των μητρικών, ενδεχόμενο κούρεμα που θα σημάνει την αθέτηση πληρωμών από το ελληνικό Δημόσιο θα οδηγήσει αυτόματα σε αποχώρησή τους από την Ελλάδα.
Μάλιστα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προμηθευτών και Υγείας (ΣΕΠ) κ. Παύλος Αρναούτης, σε δήλωσή του προς το «Κέρδος» σημειώνει πως οι επιχειρήσεις του κλάδου, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κούρεμα, προσανατολίζονται να μην παραδίδουν υλικά στα νοσοκομεία, γεγονός που θα σηματοδοτήσει σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.

Οπως διευκρινίστηκε από το σύνολο των ομολόγων, περί τα 500 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε χέρια πολυεθνικών εταιρειών. Αντίθετα, οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να εκχωρήσουν τα ομόλογα αυτά ύψους 2 δισ. ευρώ στις τράπεζες ως εγγύηση για τα δάνεια που έχουν συνάψει για κεφάλαιο κίνησης. Εφόσον οι σειρές αυτές των ομολόγων ενταχθούν στο PSI, αναφέρουν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, θα σημάνουν τον ακαριαίο θάνατο των ελληνικών εταιρειών, λόγω των δανείων που φυσικά δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν.

ΟΡΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ
Σοβαρό κίνδυνο να διαρραγεί η εμπιστοσύνη του κοινού στο ελληνικό Δημόσιο, σε μία περίοδο που η κυβέρνηση κάνει έκκληση για τον επαναπατρισμό των καταθέσεων και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, δημιουργεί το ενδεχόμενο να κουρευτούν και τα ομόλογα των φυσικών προσώπων.

Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υπουργός Οικονομικών αποφεύγει να δεσμευτεί και αναφέρεται στο θέμα με αόριστο τρόπο, διαβεβαιώνοντας πάντως για κάποιο είδος αποζημίωσης τουλάχιστον μέχρι τις 100.000. Η δυνατότητα πάντως εξαίρεσης, που πλέον ανοίγει, δημιουργεί σοβαρό έρεισμα για τις διεκδικήσεις των φυσικών προσώπων, τα οποία επένδυσαν στο ελληνικό Δημόσιο ως την πλέον συντηρητική και ασφαλή τοποθέτηση.

Αισιοδοξία για τη συμμετοχή στο PSI
Αισιόδοξος για την πορεία του PSI δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος, από τις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι: «Αναμένουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα είναι σημαντική και επαρκής». Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν χθες και ο επικεφαλής του IIF κ. Τσαρλς Νταλάρα, ο οποίος δήλωσε αρκετά ενθαρρυμένος από τις έως τώρα αντιδράσεις των επενδυτών αναφορικά με την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων.

Το θέμα του PSI αλλά και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών βρέθηκε στο επίκεντρο χθεσινής συνάντησης του υπουργού Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλου με τους τραπεζίτες. Στη συνάντηση όπου επίσης συμμετείχε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος, παραβρέθηκαν οι επικεφαλής της Εθνικής, της Eurobank, της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και του ΤΤ.

Stop και στη ρύθμιση δανείων
Κλείνει, όπως φαίνεται, η συζήτηση περί γενικευμένης ρύθμισης δανείων μετά τις έντονες αντιδράσεις του τραπεζικού συστήματος, που εγείρει θέμα καταστροφικών συνεπειών από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το θέμα δεν συζητήθηκε καθόλου στη χθεσινή συνάντηση, ενώ, ερωτηθείς κατά την έξοδό του από τη σύσκεψη, ο κ. Βενιζέλος απάντησε: «Δεν υφίσταται θέμα συνολικής ρύθμισης των δανείων του ιδιωτικού τομέα».


Κέρδος   3/3/2012