• TwitterFacebookRss feed

Monorail στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά

Την επέκταση του νότιου τμήματος του λιμένα Πειραιώς και την κατασκευή υπερυψωμένου μέσου σταθερής τροχιάς (Monoreil) εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ εξήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδης και γνωστοποίησε ότι τα δύο έργα θα ξεκινήσουν εντός του 2012.

I. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο μεγάλος και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός επιβατών (επιβάτες ακτοπλοΐας, επιβάτες κρουαζιέρας) και οχημάτων, που διακινούνται μέσω του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, σε συνδυασμό με τη συνύπαρξη με τον αστικό ιστό του Πειραιά, δημιουργούν σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο στις προσβάσεις και στο οδικό δίκτυο περιφερειακά του Κεντρικού Λιμένα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται χαμηλή στάθμη εξυπηρέτησης στο συγκεκριμένο δίκτυο τόσο για τα Ι.Χ., όσο και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Για την αποτελεσματικότερη διακίνηση των χρηστών του λιμένος, καθώς και για τη σύνδεση των διαφόρων τμημάτων του (terminals ακτοπλοΐας, terminals κρουαζιέρας) με τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς που εξυπηρετούν την πόλη του Πειραιά (ΜΕΤΡΟ/ΗΣΑΠ, Προαστιακός Σιδηρόδρομος), προωθείται η κατασκευή υπερυψωμένου μέσου σταθερής τροχιάς, τύπου monorail,
περιμετρικά του Κεντρικού Λιμένος.

Το σύστημα μεταφοράς προσώπων που θα κατασκευαστεί βασίζεται σε οχήματα τα οποία κινούνται πάνω σε γραμμή-οδηγό μορφής δοκού, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει ευελιξία και μεγάλη μεταφορική ικανότητα. Η γραμμή θα είναι διπλή, με μήκος περί τα 5χλμ και θα κατασκευαστεί σε ύψος 5,80m, ούτως ώστε να μην εμπλέκεται η κίνηση του μέσου σταθερής τροχιάς με την κυκλοφορία των οχημάτων στις εισόδους- εξόδους του λιμένα.

Στην πρώτη φάση του έργου προβλέπεται η κατασκευή 8 σταθμών, σε σημεία που θα εξυπηρετούν τόσο τους χρήστες των βασικών εγκαταστάσεων του κεντρικού λιμένα, όσο και τους κατοίκους των παρακείμενων περιοχών.

Η συνολική μεταφορική ικανότητα του συστήματος θα ανέρχεται σε 2.000επιβ/ώρα/κατεύθυνση. Σε δεύτερη φάση προβλέπεται επέκταση του συστήματος στο νότιο τμήμα προς το νέο terminal κρουαζιερόπλοιων.

Η γραμμή θα αποτελείται από προκατασκευασμένες δοκούς από σκυρόδεμα, χάλυβα ή και συνδυασμό των δύο υλικών μήκους περί τα 30m, οι οποίες θα εδράζονται επί στύλων κατάλληλης διατομής. Πάνω στην τροχιά θα εγκατασταθεί το σύστημα μετάδοσης ισχύος, για την κίνηση των οχημάτων. Η γραμμή θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης που θα διασφαλίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών. Για τη συντήρηση των οχημάτων, θα κατασκευαστεί κατάλληλα εξοπλισμένο μηχανοστάσιο σε χώρο του λιμένα.

Οι σταθμοί του συστήματος θα διαθέτουν υπερυψωμένες πλατφόρμες, για την αναμονή καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση από τα οχήματα. Η πρόσβαση στις πλατφόρμες θα γίνεται με κυλιόμενες κλίμακες και ανελκυστήρες. Στο ισόγειο επίπεδο θα υπάρχουν διατάξεις για την πώληση και τον έλεγχο των εισιτηρίων, καθώς και για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Τα οχήματα θα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια, και θα είναι εξοπλισμένα με όλα τα συστήματα καθοδήγησης, προσανατολισμού, ελέγχου και υποστήριξης προσαρμοσμένα πάνω στα αντίστοιχα των γραμμών. Επιπλέον, θα διαθέτουν συστήματα τροχών που επιτρέπουν αθόρυβη λειτουργία και είναι εξοπλισμένα με καθίσματα που φιλοξενούν περίπου το 40% των επιβατών καθώς και θέσεις ΑΜΕΑ.

IΙ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
Το κόστος του έργου, όπως προσδιορίστηκε από τα στοιχεία της τεχνικής προμελέτης, θα ανέρχεται στα 120.000.000€ και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την κατασκευή της υπερυψωμένης γραμμής, των σταθμών, του Η/Μ εξοπλισμού καθώς και για την προμήθεια των οχημάτων του συστήματος.

IΙΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στο γενικό προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης του ΟΛΠ Α.Ε. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 89/29-4-2002 απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 1/15-7-2002 απόφαση της ΕΣΑΛ προεβλέπετο η εγκατάσταση υπερυψωμένου μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει περιφερειακά τους χώρους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιώς από μώλο Κράκαρη (περιοχή Βασιλειάδη) έως μώλο Θεμιστοκλέους (περιοχή Παλατάκι).

Στα πλαίσια της υλοποίησης των ως άνω εκπονήθηκε από όμιλο μελετητικών γραφείων σχετική προμελέτη την περίοδο 2002-2003. Η προμελέτη αυτή κατέληξε σε πόρισμα για την επιλογή συστήματος σταθερής τροχιάς στο +1 επίπεδο με 11 ενδιάμεσους σταθμούς. Με βάση αυτή εκπονήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία εγκρίθηκε (καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι) με την Κ.Υ.Α. 104050/17-5-2006 Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ- ΥΕΝ- ΥΠΠΟ- ΥΜΕΤ η οποία έχει ισχύ έως 31-12-2015.

Με την υπ. αριθμ. 45/1-3-2010 απόφασή του το ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ ενέκρινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή τεχνικών προτάσεων για την εγκατάσταση υπερυψωμένου μέσου σταθερής τροχιάς, τύπου monorail. Στην εν λόγω πρόσκληση, η οποία έλαβε δημοσιότητα τόσο στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και στον ελληνικό τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν τεχνικές προτάσεις 7 εταιρείες ή όμιλοι εταιρειών.

Το εν λόγω έργο περιελήφθη στο Ειδικό Αναπτυξιακό σχέδιο Πειραιά για το Λιμάνι και την Πόλη 2010-2020 που εγκρίθηκε από Διυπουργική Επιτροπή υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως την 04-03-2010 καθώς και στα επενδυτικά προγράμματα 2010-2014 και 2011-2015 ΟΛΠ Α.Ε. που εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 61/29-03-2010 & 223/20-12-2010 αποφάσεις Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε.

Με την υπ’ αριθμ. 226/11-06-2010 απόφαση Προέδρου & Δ/νοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε. συστάθηκε επιτροπή αξιολόγησης για την προεπιλογή των εταιρειών, βάσει των τεχνικών προτάσεων που υπέβαλαν. Η εν λόγω επιτροπή, με το από 1/7/2010 πρακτικό της, το οποία εγκρίθηκε με την 140/21-7-2010 απόφαση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε., έκανε δεκτές για τη συνέχιση του διαγωνισμού 6 εταιρείες (Bombardier Transportation Ελλάς, J&P Άβαξ- Intamin Transportation, Scomi- 2π Τεχνολογική, Metrail AG, Siemens Ελλάς, Archirodon- Urbanaut Company- Rowin Co). Κατά της απόφασης προεπιλογής δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις από τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Στα πλαίσια της συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισμού, εκπονήθηκαν για λογαριασμό του ΟΛΠ η τεχνική προμελέτη του έργου, από τη μελετητική εταιρεία ΣΗΜΑ Α.Ε., στην οποία προσδιορίζονται όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά των τεχνικών κατασκευών του έργου και το κόστος τους, καθώς και τεχνικοοικονομική μελέτη ανάλυσης κόστους- ωφελειών του έργου από το τμήμα ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον, με την υπ. αριθμ. 27/31-01-2011 απόφασή του το ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ ενέκρινε την προκήρυξη και τα συνοδεύοντα αυτή τεύχη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου ωρίμανσης & παρακολούθησης για το εν λόγω έργο, κατά το άρθρο 9 του Ν. 3316/05, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 31/03/2011.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, στον οποίο έλαβαν μέρος έξι ενώσεις εταιρειών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη φάση της έγκρισης του αποτελέσματος.


Κέρδος