Υπ. Οικονομικών για δημοσίευμα σχετικά με την CC&C: «Ανθρακας ο θησαυρός»

Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος για την σύμβαση που έχει υπογραφεί από την Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), για παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία CC&C, το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι:

Η εταιρεία CC&C προσελήφθη για την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά στην υποστήριξη του σχεδιασμού του προγράμματος Αναδιαρθρώσεων, Αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων εν γένει. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος και οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές έχουν οριστεί σε 50.000 ευρώ. Το στέλεχος το οποίο παρέχει υπηρεσίες, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων και στην Παγκόσμια Τράπεζα και διαθέτει ακαδημαϊκούς τίτλους από πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι διαδικασίες πρόσληψης που έχουν ακολουθηθεί ορίζονται από το νόμο 3049/2002.

Το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να καταθέσει στην Βουλή, σε συνέχεια ερώτησης βουλευτή, κάθε έγγραφο που συνδέεται με την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης, αλλά και κάθε στοιχείου που αποδεικνύει την εμπειρία και τα τυπικά προσόντα του στελέχους που παρέχει τις υπηρεσίες προς το Ελληνικό Δημόσιο.

«Δυστυχώς, για όσους φαντάστηκαν ότι αποκάλυψαν σκοτεινά κανάλια ροής δημόσιου χρήματος, άνθρακας ο θησαυρός» αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο κι εκφράζει τη λύπη του για τα σχετικά δημοσιεύματα και τον καιροσκοπισμό που μπορεί να υποκρύπτουν.


Κέρδος