ΕΛΕΤΑΕΝ: Συνοπτικός οδηγός για τις μικρές ανεμογεννήτριες

«Οι μικρές ανεμογεννήτριες, και ειδικά αυτές που εγκαθίστανται σε γήπεδα ή αγροτικές γαίες που είναι ο φυσικός τους χώρος, μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως μεταξύ άλλων τη διάχυση της ανάπτυξης, τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής των Α.Π.Ε. και την κοινωνική συνοχή» σημειώνεται σε συνοπτικό οδηγό για το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών που εξέδωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Η ένωση σημειώνει ότι επειδή δεν έχουν εκδοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τους άλλους αρμόδιους φορείς ειδικές οδηγίες, αποφάσεις ή εγκύκλιοι για τις μικρές ανεμογεννήτριες, ο Οδηγός επιχειρεί να καταγράψει, με βάση τη γενική εμπειρία και τις οδηγίες που υπάρχουν για άλλες ανάλογες μικρές εγκαταστάσεις (πχ. φωτοβολταϊκά), τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να φέρει σε πέρας ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός δεν παρέχει εμπορικές πληροφορίες και δεν διαφημίζει ούτε προβάλει προϊόντα, αλλά επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο, θεωρώντας ότι ο ενδιαφερόμενος θα επιλέξει τον εξοπλισμό και την διαστασιολόγησή του, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες προμηθευτών ή μελετητών τους οποίους θα έχει αναζητήσει στην ελεύθερη αγορά ή από τα συνήθη μέσα ενημέρωσης (διαδικτυακοί τόποι κ.λπ.).

Ο οδηγός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκεφάλαια: Περιβαλλοντική αδειοδότηση. Λοιπές βασικές άδειες. Τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και φορείς. Σύμβαση σύνδεσης. Σύμβαση πώλησης και αγοράς της ενέργειας και χρήσιμες διευθύνσεις.

Ο οδηγός προέκυψε ύστερα από τα πολλά ερωτήματα που δέχεται το τελευταίο διάστημα η ΕΛΕΤΑΕΝ, σε σχέση με τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών. Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα θετικό. Στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. ως το 2020, εκτός από τις μεγάλες επενδύσεις, που είναι απαραίτητες, οι μικρές ανεμογεννήτριες έχουν και αυτές τη θέση τους.


Κέρδος