• TwitterFacebookRss feed

Πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΙΚΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
vksan@kerdos.gr


Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ενεργειακό «λίφτινγκ» των κατοικιών τους, να καλέσουν ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της απαραίτητης επιθεώρησης, ενώ τον Οκτώβριο θα μπορούν να προσέλθουν στις συνεργαζόμενες τράπεζες για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξοικονομώ κατ' οίκον».

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει δύο μήνες και θα επιλεγούν εκείνες οι αιτήσεις που οδηγούν στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος, που αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων στην εξοικονόμηση ενέργειας, υπογράφηκε χθες από τους συναρμόδιους υπουργούς κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, κυρία Λούκα Κατσέλη και κυρία Τίνα Μπιρμπίλη. Προβλέπει την άμεση διάθεση περίπου 400 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ, για επιδοτήσεις και χορηγήσεις άτοκων δανείων στα νοικοκυριά. Συνολικά, την περίοδο 2010 - 2012 αναμένεται να διατεθούν, τόσο μέσω κρατικών κονδυλίων όσο και από τη συμμετοχή ιδιωτικών φορέων, πόροι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα κινητοποιεί ποσά ύψους περίπου 500 - 600 εκατ. ευρώ κάθε 3 χρόνια.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, θα συσταθεί ειδικό ταμείο με την επωνυμία «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Τη διαχείρισή του θα αναλάβει το ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα υπογράψει μέχρι το τέλος Ιουλίου σχετική σύμβαση με τα υπουργεία Οικονομίας και Περιβάλλοντος, καθώς και τις Περιφέρειες που συνεισφέρουν τα πρόσθετα ποσά για τη σύστασή του. Επίσης, θα δημοσιευτεί ανοικτή προκήρυξη - πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες για να συνεπενδύσουν και να διαχειριστούν τα αντίστοιχα ποσά στο επίπεδο των τελικών δικαιούχων - ιδιοκτητών ιδιωτικών κατοικιών.

Το Ταμείο θα συγχρηματοδοτεί άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο, με πρόσθετο κίνητρο την απομείωση δανειακού κεφαλαίου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών. Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα που διαμορφώνονται σε 30% απομείωση δανειακού κεφαλαίου και άτοκο δάνειο για τα χαμηλά εισοδήματα, σε 15% απομείωση δανειακού κεφαλαίου και χαμηλότοκο δάνειο για τα μεσαία εισοδήματα και τέλος σε χαμηλότοκο δάνειο για τα σχετικά υψηλότερα εισοδήματα.


ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα:


Κατηγορία Α


Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 ή τις 25.000 ευρώ αντίστοιχα. Προβλέπεται χορήγηση άτοκου δανείου και επιχορήγηση, με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου, του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 ευρώ θα αποπληρώσει 7.000 άτοκα.


Κατηγορία Β


Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 - 30.000 ή 25.000 - 50.000 ευρώ αντίστοιχα. Προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση, με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.


Κατηγορία Γ

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 ευρώ. Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.


Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στον έλεγχο των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα είναι άμεσα διαθέσιμα, αν και ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των συνεργαζόμενων τραπεζών:

1. Σχέδιο της αίτησης, στο οποίο αποτυπώνεται σχεδόν το σύνολο των στοιχείων που θα ζητηθούν.

2. Λίστα με τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

3. Οι κατηγορίες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως έχουν εξειδικευτεί στη λεπτομέρειά τους.

Το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με την αίτηση, εκτός ίσως από την οικοδομική άδεια, αφορά σε έγγραφα που ο πολίτης είτε έχει στην κατοχή του (π.χ. εκκαθαριστικό) και δεν χρειάζεται να τα αναζητήσει σε κάποια υπηρεσία είτε αφορούν σε συμφωνίες μεταξύ ιδιωτών (π.χ. απόφαση γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά τη φάση λήψης της απόφασης για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά τη φάση υλοποίησης του έργου και λήψης των ενισχύσεων, θα λειτουργεί από αύριο γραμμή αρωγής χρηστών (help desk) στον αριθμό 801 11 36 300.


ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

- Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

- Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

- Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες, που:

- Δεν είναι εξοχικές.

- Εχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980.

- Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση με 1.500 ευρώ/τ.μ.

- Βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης έχουν καταταχθεί σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ και μπορούν με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να αναβαθμισθούν κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία.


ΤΑ 9 ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το κόστος.

2. Υποβάλλεται αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

3. Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα, έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου και επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

4. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης, έκδοση απόφασης υπαγωγής αιτήσεων, κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα και ενημέρωση ωφελουμένου.

5. Υλοποίηση εργασιών.

6. 2η ενεργειακή επιθεώρηση, έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού, έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

7. Η εκταμίευση του δανείου ξεκινά με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει τα παραστατικά των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης.

8. Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

9. Πιστοποίηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.


ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

- Παρέχεται ρευστότητα (κεφάλαιο) στον πολίτη με τη μορφή δανείου, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς να βάλει δικά του χρήματα.

- Τα δάνεια δίδονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

- Παρέχεται επιχορήγηση στις κατηγορίες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, μειώνοντας σημαντικά το δανειακό κεφάλαιο.

- Παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα σε πολίτες, όπως όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα, που με το παλαιό σχήμα δεν μπορούσαν να υπαχθούν σε αυτό.

- Πρόσθετα κίνητρα έχουν θεσπισθεί με τον νέο φορολογικό νόμο 3842/2010 και αφορούν σε μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 ευρώ για δαπάνες 6.000 ευρώ.


Κέρδος   21/7/2010