Σε ποιο υπουργείο θα βρείτε τι

Ρεπορτάζ: Γωγώ Ζαββού
Αλλαγές στις αρμοδιότητες 12 υπουργείων από τα 16 επέφερε η κυβέρνηση. Η ανακατανομή τους προβλέφθηκε με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που φέρει μόνο μία υπογραφή, του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου και το οποίο κατά την επεξεργασία του κρίθηκε νόμιμο, με νομοτεχνικού μόνον περιεχομένου παρατηρήσεις, από τη μείζονα σύνθεση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Τα υπουργεία των οποίων ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες είναι τα εξής: 1. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2. Οικονομικών, 3. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 4. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 5. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 6. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 7. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 8. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 9. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 10. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 11. Προστασίας του Πολίτη και 12. Πολιτισμού και Τουρισμού.
Επειδή οι αλλαγές που επέρχονται στη δομή της κρατικής μηχανής είναι πολλές και έχουν αυτονόητο ενδιαφέρον για τους συναλλασσόμενους, το «Κέρδος» αποκωδικοποιεί το ΠΔ ανά υπουργείο, ελπίζοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για όλους.

Yπουργείο Οικονομικών
Eκτός από τις αρμοδιότητες που είχε προτού συγχωνευθεί με το παλαιό Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα της σύνταξης του προϋπολογισμού, της πορείας των εσόδων και των δαπανών, των εφοριών και των τελωνείων, της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, περνούν σε αυτό οι ακόλουθες υπηρεσίες από το παλαιό Οικονομίας:
- Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, με εξαίρεση τη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής, η οποία μεταφέρεται στο υπουργείο Οικονομίας.
* Συγκροτεί δικές του υπηρεσίες:
- Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών της Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, που θα παρακολουθεί τη δραστηριότητα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του FATF ως προς την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την παρακολούθηση πολιτικών σε θέματα ενδιαφέροντος του υπουργείου Οικονομικών.
- Το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, που θα παρακολουθεί τη δραστηριότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IFM) και του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC).
* Ειδικές γραμματείες, Αποκρατικοποιήσεων και ΔΕΚΟ, η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.
Στην εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών υπάγονται:
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

..............................................................


Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Περνούν από το πρώην Οικονομίας και Οικονομικών:
- Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
- Οι ειδικές γραμματείες: Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα και Ψηφιακού Σχεδιασμού.
- Οι Γενικές Διευθύνσεις: Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, Διοικητικής Υποστήριξης (εξυπηρετεί και τα δύο υπουργεία) και Παλλαϊκής Αμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.
- Τα αυτοτελή γραφεία: Nομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Επιθεώρησης, Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη.
Στην εποπτεία του υπουργείου Οικονομίας ανήκουν επίσης:
- To Oικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (Invest in Greece Agency), ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (ΜΟΔΑΕ), ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας, η ΔΕΘ, η Helexpo,οι Ψηφιακές Ενισχύσεις, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης.
Στο υπουργείο Οικονομίας μεταφέρεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:
- H Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η οποία συγχωνεύεται με τις εξής υπηρεσίες του πρώην υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελεί τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής:
1) Τα Τμήματα: Οικονομικής Διαχείρισης Πολιτικού Προσωπικού και Προϋπολογισμού και Ελέγχου Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Κλάδου Α', Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, και Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Κλάδου Α', Μελετών και Προγραμματισμού και Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Κλάδου Β', Θαλάσσιου Τουρισμού της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών του Κλάδου Γ'.
2) Οι Διευθύνσεις: Ναυτικής Εργασίας του κλάδου Γ', Εκπαίδευσης Ναυτικών του Κλάδου Γ', Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Κλάδου Γ', Ελέγχου και Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Κλάδου Γ'.
3) Τον Κλάδο Δ'.
4) Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
5) Τη Διεύθυνση Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών.
6) Τη Διεύθυνση Πολιτικής Αμυνας Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης.
7) Τα γραφεία: Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (γραφείο Επικοινωνίας και ΜΜΕ - γραφείο Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, πολιτικών θεμάτων και εκδηλώσεων), Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής υπάγονται:
- Oι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, οι Πλοηγικοί Σταθμοί, οι Περιφερειακοί Σταθμοί καταπολέμησης Ρύπανσης (ΠΣΚΡ) και οι Υπηρεσίες Ναυτικών Ακολούθων.
Στην εποπτεία της υπάγονται οι φορείς:
- Nαυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Οίκος Ναύτου (ΟΝ), Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ), Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ), Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), Λιμενικών Ταμείων, Εστίας Ναυτικών, Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης ΑΕ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
Επίσης, στο υπουργείο Οικονομίας μεταφέρεται από τη Διεύθυνση Ναυσιπλοΐας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
- Τα Τμήματα Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο έργο των Διεθνών Οργανισμών για τα συστήματα ασφαλείας και τα τηλεπικοινωνιακά θέματα.
Τα συγκεκριμένα Τμήματα αποτελούν επίσης υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής, στην οποία λειτουργούν:
- Tα γραφεία Νομικού Συμβούλου του Κράτους, Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
..................................................................................
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Από το εν λόγω υπουργείο μεταφέρονται:
- Στον Πρωθυπουργό: Oι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
- Στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού η εποπτεία του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, των κρατικών ΜΜΕ και η εποπτεία του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου.
- Στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με έδρα τη Μυτιλήνη.
- Στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
- Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).
- Παραμένουν:
- H Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και η εποπτεία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

Yπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Μεταφέρονται σε αυτό από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
- Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι Διευθύνσεις Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Διοικητικής Υποστήριξης. - Η Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής.
- Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του τέως υπουργείου Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνεται και η εποπτεία φορέων μεταξύ των οποίων και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Επίσης, μεταφέρονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Υπουργείο Υποδομών
Στο υπουργείο Υποδομών μεταφέρονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
- Oι Γενικές Γραμματείες: Δημόσιων Εργων και Συγχρηματοδοτούμενων Δημόσιων Εργων, η εποπτεία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων από το υπουργείο Παιδείας, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας από το υπουργείο Εργασίας, η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων από το υπουργείο Υγείας και η Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Μεταφέρονται:
- Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, από το τέως υπουργείο Ανάπτυξης.
- Οι εντασσόμενες στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης υπηρεσίες και η αρμοδιότητα εισήγησης σχεδιασμού και εκτέλεσης πολιτικών και προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, εποπτείας των λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), από τα υπουργεία Οικονομίας, Υγείας και Εργασίας.
- Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων από το υπουργείο Εργασίας.
- Η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.Κέρδος   1/11/2009