ICAP: Γλυκός πειρασμός η σοκολάτα για τους Έλληνες

Ανοδικά κινείται η εγχώρια κατανάλωση στα προϊόντα σοκολατοποιίας, σύμφωνα με κλαδική μελέτη που δημοσίευσε η ICAP.

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εγχώρια αγορά ελέγχεται σε καθοριστικό βαθμό από λίγες, εδραιωμένες εταιρείες. Το γεγονός αυτό καθιστά εντονότερο τον ανταγωνισμό, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τα μερίδιά τους με κάθε δυνατό τρόπο. Οι μεγάλου, κυρίως, μεγέθους εταιρείες λανσάρουν στην αγορά νέες εμπλουτισμένες γεύσεις προϊόντων, σε βελτιωμένες ή νέες συσκευασίες, με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου μέρους καταναλωτών και την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται και σε επίπεδο διαφημιστικής προβολής – υποστήριξης των εμπορικών τους σημάτων («brands»).


Τα προϊόντα σοκολάτας διοχετεύονται στη λιανική αγορά μέσω εμπορικών καναλιών τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δομή και το μέγεθος των προμηθευτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι μεγάλου μεγέθους εταιρείες διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής που περιλαμβάνουν (σε ορισμένες περιπτώσεις) συγγενείς ή θυγατρικές επιχειρήσεις, καθώς και αντιπροσώπους-πωλητές που καλύπτουν όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις διανέμουν τα προϊόντα τους μέσω αντιπροσώπων, χονδρεμπόρων ή και απευθείας προς τα διάφορα σημεία πώλησης. Τα εξεταζόμενα προϊόντα καταλήγουν στην κατανάλωση κυρίως μέσω των καναλιών FOOD (σούπερ–μάρκετ, παντοπωλεία κ.ά.) και CTN (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών κ.ά).


Η συνολική εγχώρια αγορά (κατανάλωση) παρουσίασε αυξομειώσεις την περίοδο 1990-1998, ενώ τη δεκαετία 1999-2008 ακολούθησε ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,5%. Οι σοκολάτες σε πλάκες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής της κατηγορίας αυτής στο σύνολο της αγοράς του 2008 διαμορφώθηκε στο 49%. Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει σοκολάτες γεμιστές και γκοφρέτες η οποία κάλυψε το 30% το ίδιο έτος. Τα σοκολατίνια αποτελούν την τρίτη κατηγορία στο σύνολο της αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο της τάξης του 21% το 2008.


Αύξηση παρουσιάζει και ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης, ο οποίος έχει σχεδόν διπλασιασθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, φθάνοντας σε ποσοστό περίπου 36% τα τελευταία έτη. Το ποσοστό εξαγωγικής επίδοσης του κλάδου κυμάνθηκε περίπου στο 24%-25% την τελευταία τριετία, οι δε ποσότητες εξαγωγής αφορούν κατά κύριο λόγο γκοφρέτες – γεμιστές σοκολάτες.

Η ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, καθώς η σοκολάτα και τα προϊόντα σοκολατοποιίας διακρίνονται για την ευπάθειά τους στις υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που επηρεάζει την κατανάλωσή τους. Η οποιαδήποτε επιμήκυνση του καλοκαιριού έχει σαν αποτέλεσμα να μικραίνει η περίοδος κατανάλωσης.

Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 14 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2006 και 2007. Το σύνολο ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια των παραγωγικών εταιρειών σημείωσαν αύξηση 9,1% και 8,7% αντιστοίχως σε σχέση με το 2006.

Οι συνολικές πωλήσεις των 14 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν το 2007 μόλις κατά 2,92% σε σχέση με το 2006. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό (4%) αλλά η αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών καθώς και των λοιπών λειτουργικών εξόδων είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος (κατά 5,5%). Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μείωση των μη λειτουργικών εσόδων οδήγησαν στη μείωση των συνολικών καθαρών κερδών (προ φόρου) κατά 11,6% το 2007/2006.


H ICAP Group, με 49 εκατομμύρια έσοδα για το 2008 και 1.000 εργαζομένους, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη με θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Σερβία.
Η ICAP Group μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People Solutions.


Κέρδος