Επισημάνσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για επιτυχία ΕΣΠΑ

Την δυσαρέσκεια του επιχειρηματικού κόσμου έχει προκαλέσει η εξαιρεση δεκάδων κωδικών από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, δεκαπέντε μέρες μετά την προδημοσίευση του, καθώς πρόκειται για κωδικούς που υπάγονται σε δραστηριότητες μεταποίησης που αρχικά ήταν επιλέξιμοι.

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Ν. Δολαψάκης σε εκδήλωση όπου ο ειδικός γραμαμτέας Ανταγωνιστικότητας κ. Ε. Σταυρόπουλος αναφέρθηκε στο ΕΣΠΑ ενδεικτικά αναφέρθηκε στην εξαιρεση από το πρόγραμμα της πρωτογενούς μεταποίησης αλλά και στην εξαίρεση δραστηριοτήτων οικοδομικών επαγγελμάτων.

Τέλος εκφράστηκε ο προβληματισμός για το ποσοστό επιδότησης ''όχι ότι το 65% για την περιφέρεια είναι αρνητικό, το αντίθετο μάλιστα γιαυτό και θα ήθελα να διασφαλιστεί ότι αυτό θα διατηρηθεί ως το τέλος. Για τις αλλαγές από καιρό εις καιρό στα δημοσιευμένα στοιχεία να αναφέρω χαρακτηριστικά την προδημοσίευση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας για το ύψος προϋπολογισμού των επενδύσεων της μεταποίησης στα 400.000 ευρώ και την δυσάρεστη έκπληξη, αργότερα, της μείωσης στο μισό'' τόνισε ο κ. Δολαψάκης.

Σημείωσε ότι στα προγράμματα της Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας σε ότι αφορά στην απορροφητικότητα των κονδυλίων σε περιφερειακό επίπεδο η Κρήτη κατείχε μόνιμα την πρωτιά παρά το γεγονός ότι η περιφερειακή κατανομή προέβλεπε ένα 6% των σχετικών πόρων για την Περιφέρεια Κρήτης.

Τόνισε δε ότι ''μια πιθανή χαμηλή ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ δεν θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι οφείλεται στην ευρύτερη κακή οικονομική συγκυρία αλλά ''στις ιδιαιτερότητες στις δυσλειτουργίες και στις στρεβλώσεις στην τραπεζική αγορά''. Όπως είπε ο πρόεδρος από την εμπειρία των προηγούμενων κύκλων Ιδιωτικών Επενδύσεων των ΠΕΠ στο Τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα όπως:

- Υπήρξε κατακερματισμός των διαδικασιών ενημέρωσης υποψηφίων επενδυτών, υποδοχής προτάσεων και διαδικασιών προαξιολόγησης σε εκατοντάδες υποκαταστήματα. Πολλές φορές η πράξη κατέδειξε ένα ανέτοιμο στελεχιακό δυναμικό στον τομέα των Κοινοτικών Ενισχύσεων. Ένας παράγοντας σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ότι το πρόγραμμα τελικά υλοποιήθηκε από τραπεζικά στελέχη στο περιθώριο των πραγματικών τραπεζικών ασχολιών τους.

- Υπήρξε και υπάρχει χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των ΜΜΕ προς το τραπεζικό σύστημα εν γένει, το οποίο σύστημα έχει συνδεθεί ιστορικά και διεθνώς με αποπληρωμή υψηλών τοκοχρεολυσίων, κατασχέσεις, απρόσωπες διαδικασίες κ.λπ. Η πρακτική που ακολουθήθηκε και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εγγύησης Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων το γνωστό ΤΕΜΠΕ, είμαι βέβαιος ότι θα συντείνει σε αυτή την κατεύθυνση και στο νέο πρόγραμμα.

- Υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις επιλεκτική μεταχείριση των υποψηφίων επενδυτών σε σχέση με την ιδιότητα τους ως πελάτη ή μη της Τράπεζας και διαχωρισμός των πελατών σε καλύτερους και λιγότερο καλούς. Το τελευταίο είναι ένα εγγενές πρόβλημα καθώς οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι πελάτες των τραπεζών.

- Τέλος διαπιστώθηκαν περιπτώσεις δυο ταχυτήτων καθώς κάποιες τράπεζες για μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους, ανέθεσαν τη διαχείριση του προγράμματος σε τρίτους, σε χαμηλές τιμές και ως αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε σωστή διαχείριση και σε κάποιες άλλες παρατηρήθηκαν σοβαρές δυστοκίες στην παρακολούθηση.

''Για τους παραπάνω λόγους, πρέπει να διασφαλιστεί ότι και στο καινούργιο πρόγραμμα δεν θα παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα'' σημείωσε ο κ. Δολαψάκης.


Κέρδος