Ο κ. Σταμάτης Μαύρος διευθ. σύμβουλος των ΕΛΤΑ

Συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, μετά την τοποθέτηση του Σταμάτη Μαύρου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επιχείρησης, όπως αποφάσισε την περασμένη Παρασκευή, σε έκτακτη συνεδρίασή της, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΕΛΤΑ.


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Μπρατάκος Άγγελος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Μαύρος Σταμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος

Καμηνάρης Αντώνιος, Μέλος

Αγγελίδης Νικόλαος, Μέλος

Ναλμπάντης Κων/νος, Μέλος

Μανσούδης Κων/νος, Μέλος

Καραμανλή Άννα, Μέλος

Κολόκας Κων/νος, Μέλος

Καρτσιώτου Ιφιγένεια, Μέλος

Θωμόπουλος Νίκος, Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Θωμάς Φίλιππος, Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων


Κέρδος