Αποστολή email:    "Την επιβολή δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο υπέγραψε ο Τραμπ"