Αποστολή email:    "Βενιζέλος: Ετοιμάζεστε για τη βρώμικη δική σας έξοδο από την εξουσία"