Αποστολή email:    "ΗΠΑ: Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Κύπρου στην ΑΟΖ"