Αποστολή email:    "Σεντένο: Η Ελλάδα παίρνει το τιμόνι, αλλά παραμένει ευάλωτη"