Αποστολή email:    "Χάλκινη Κατερίνα στο Παγκόσμιο!"