Αποστολή email:    "Σωκρ. Λαζαρίδης: Υπήρξαν σημαντικές αποδόσεις στο ΧΑ κατά την κρίση"