Αποστολή email:    "Μεγάλου: Χρηματοδοτήσεις ένα δισ. στις ΜμΕ"