Αποστολή email:    "Πιέζονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από τους δασμούς Τραμπ"