Αποστολή email:    "Οι δασμοί του Τραμπ έστειλαν στο κόκκινο τα ασιατικά χρηματιστήρια"