Αποστολή email:    "Βόμβα: Ξένος αρχιδιαιτητής αντί Κουκουλάκη!"