Αποστολή email:    "ΙΟΒΕ: Νέα βελτίωση κλίματος το Φεβρουάριο"