Αποστολή email:    "Φεύγει από τη Ρωσία η Exxon, λόγω κυρώσεων"