Αποστολή email:    "Αυξηση 1,9% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιανουάριο"