Αποστολή email:    "Ηπια πτωτικά το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη"