Αποστολή email:    "Ο Powell κοκκίνισε τη Wall Street"