Αποστολή email:    "Το Χρηματιστήριο Ενέργειας στην ατζέντα των θεσμών"