Αποστολή email:    "Αναβάλλεται η επίσκεψη Νουί στην Αθήνα"