Αποστολή email:    "Κέρδη στα ασιατικά χρηματιστήρια και τη Δευτέρα"