Αποστολή email:    "Κατέπλευσε στον Πειραιά το Giga Carrier της Cosco"