Αποστολή email:    "Πτωτικό άνοιγμα για το Χρηματιστήριο Αθηνών"