Αποστολή email:    "Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν... ιδιωτικοποιήσεις στο διάστημα!"