Αποστολή email:    "Χιμένεθ: Πιστεύουμε στην πρόκριση"