Αποστολή email:    "Ρωσία: Υπόσχεση Πούτιν για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος"