Αποστολή email:    "Το ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κατάργησης της θερινής ώρας!"